Rola Kościoła Katolickiego po 1945 roku

Rola Kościoła Katolickiego i jego relacje z władzą państwową w Polsce po 1945 r

Kościół Katolicki od początków Polski Królewskiej odgrywał bardzo ważna rolę w życiu narodu. Przyjęcie chrześcijaństwa w 966 r. zapoczątkowało nową erę możliwości rozwojowych kraju. Mocarstwa katolickie wyznające władzę kościelną: papieża i biskupów, zreformowały swój stosunek względem nowo nawróconego, obiecującego państwa. Także śluby polityczne zawarte pomiędzy władcami Polski a księżnymi wysoko rozwiniętych krajów przyczyniły się do powiększenia granic, skarbu, wojska lub potęgi kraju. Stało się to za sprawą przyjęcia Kościoła, który był jedyną przepustką do zawarcia małżeństwa na wzór chrześcijański.

Innym aspektem była potrzeba człowieka wiary w coś. Jesteśmy istotami duchowymi, które potrzebują w życiu jakiś wytycznych, ustalonego kodeksu moralnego według, którego moglibyśmy żyć. Wiara katolicka w pełni zaspokajała nasze potrzeby rozwoju religijnego. Pogaństwo, które było w Polsce wyznawane do czasu chrztu, było prymitywne i potrzebna była odmiana, wejście na ?wyższy stopień ewolucji?. Tak spłynęło do Polski chrześcijaństwo i cała administracja związana z tą religią. W późniejszych wiekach możemy zauważyć wielkie przywiązanie się do tradycji kościoła katolickiego. Msza Święta, nabożeństwa oraz codzienna modlitwa była nieodłącznym elementem życia dawnej Polski.

Późniejszy zastój w gorącym praktykowaniu życia religijnego był wynikiem wielu zmian, które zaważyły na dalszym losie Polaków. Przede wszystkim II wojna światowa była niezrozumiała dla Polaków, wielu ludzi w tamtych czasach traciło wiarę widząc mordy, jakich dopuszczali się Hitlerowcy. Dużą ilość wiernych przerastała wizja życia, dopuszczona przez ich Boga.

Jednak należy zwrócić uwagę na politykę i czyny kościoła. Kościół zawsze starał się być przy swoich wiernych. Był opoką dla prześladowanych, starał się zapewnić jak najlepszy rozwój wyznawcom Chrystusa, nawet w trudnych czasach. Dlatego księża i duchowieństwo walczyli kiedy Polska wymagała obrony, byli zawsze w trudnych sytuacjach, służyli pomocą.

Powinniśmy zastanowić się czy po takich trudnych latach: jakimi były wojny, kompletny upadek kraju, wieloletnia niewola; Kościół Katolicki nadal jest z Polakami. Czy nadal możemy liczyć na jego pomoc w walce o odbudowę pełnej, wolnej ojczyzny? Jak władza kościelna, na czele z papieżem, zapatrywał się na odrodzenie Polski? Czy potrafił współdziałać z nowym rządem?

Kościół rzymskokatolicki poniósł ogromne straty w latach wojny i okupacji ? 20% księży zginęło. Jednak zrósł się ze społeczeństwem. Poprzez codzienne obcowanie z udręczonymi wyznawcami stawał się im coraz bliższy, pomagał walczącym o wolność, podtrzymywał wiarę w przyszłą wolność Polski. Pod wpływem przesunięcia granic, ujednoliciła się struktura wyznaniowa obywateli.

Na Kresach Wschodnich, które zostały włączone do ZSRR, Kościół został całkowicie rozgromiony, natomiast na Ziemiach Odzyskanych nadal znajdował się pod rządami władz biskupów niemieckich. W sierpniu 1945r. papież Pius XII upoważnił prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda do odbudowy Kościoła na ziemiach Polski, jednak zachowując zasadę nieusuwalności żyjących biskupów. Tutaj zrodził się problem, gdyż po mianowaniu przez Hlonda administratorów polskich, TRJN sprzeciwił się temu i wystosował do Stolicy Apostolskiej apel o mianowanie nowych biskupów. Watykan podtrzymał tradycję nieusuwalności biskupów, a żądanie ugodziło w Episkopat Polski. W wrześniu 1945r. TRJN wypowiedział konkordat ze Stolicą Apostolską. W nieukształtowanych warunkach Kościół począł rozprzestrzeniać swoje wpływy, pomiędzy ludnością, która po wojnie stanowiła 90% ludzi wierzących. Swobodnie rozwijała się działalność katolicka: powstała m.in. Sodalicja Mariańska, katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, bractwa różańcowe. Powstały czasopisma ?Tygodnik Powszechny? (Kraków) oraz ?Tygodnik Warszawski?(Warszawa). Kościół chciał zaakceptować nowe władze (komunistyczne) ? kardynał August Hlond na uroczystości w Poznaniu powiedział:

Polska, która od dziesięciu wieków przeżywa chrześcijaństwo na swój sposób, ma swoiste wyczucie i nastawienie także wobec zagadnień obecnego przełomu. Polska kroczy ku odrodzeniu własną drogą. Prędzej niż inne narody Polska znajduje w swym gorącym chrześcijańskim patriotyzmie pogodzenie zdrowej rewolucji treści czasu z wiarą ludzi.

Także obradująca wcześniej Konferencja Episkopatu nawoływała społeczeństwo do odbudowy państwa na zasadach chrześcijańskich.

Władze komunistyczne nie ingerowały w działalność kościoła, wręcz przeciwnie, dawały do zrozumienia, że akceptują odrodzenie działalności Kościoła. Program Polskiego Radia zaczynał się pieśnią religijną, także Wojsko Polskie śpiewało na wieczornym capstrzyku: Wszystkie nasze dzienne sprawy. A sam Bierut podczas zaprzysiężenia na prezydenta, zwieńczył przysięgę słowami: Tak mi dopomóż Bóg. Jednak było to działanie na pokaz. Założenie komunistów zawierały w sobie chęć całkowitej laicyzacji społeczeństwa i ograniczenia roli Kościoła.

W 1948 r. rozpoczyna się w Polsce propaganda przeciwko Watykanowi, Amerykanom i Niemcom. Jako motyw przewodni poruszona została sprawa uchodźców niemieckich ze Wschodu. Urządzono procesy pokazowe księży. Na oszczerstwa polski Kościół Katolicki nie reagował. W kwietniu 1948 r. biskupi polscy wystosowali list do młodzieży: nawoływali w nim młodzież do zachowania spokoju w obliczu szerzącego się nalotu prasy na instytucje kościelne. Te apele podtrzymywały morale wiernych, aczkolwiek nie zapobiegły represji. Na przełomie lipca i sierpnia aresztowano skład redaktorski ?Tygodnika Warszawskiego? i zakazano działalności pisma. Kościół dalej był dla ludzi jedyną opoką nadziei.

Po śmierci prymasa Hlonda w październiku 1948 r.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-11 19:00:59 przez [ Katya Suri ]. ID: 1741

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna