Problem emigrantów we Francji

O tym, że jest problem z emigrantami przychodzącymi z Afryki jest już wiadomo od dawna. Sprawę próbuje się rozstrzygnąć na arenie międzynarodowej, ale jak na razie z niedużym skutkiem. Jest to uwarunkowane przepisami prawnymi, a właściwie lukami, jakie w nich panują, jak i powszechnym strachem przed bezrobociem, które może narastać, gdy ludność afrykańska zacznie zajmować miejsca Europejczyków za niższym wynagrodzeniem. Właśnie, dlatego Europa bardzo chce zamknąć granice dla imigrantów. Problem jest bardzo widoczny we Francji, która nie przestrzega podstawowych zasad unijnych normujących sposób traktowania uchodźców politycznych. Takie informacje podała Francuska krajowa federacja stowarzyszeń zajmujących się aktywizacja zawodową ludności mającej trudna sytuację ekonomiczno- społeczną (CADA). Osoby ubiegające się o azyl polityczny żyją w ciężkich warunkach, w lokalach urągających wszelkim standardom. Władze wszystkich departamentów francuskich najchętniej zmusiłyby tych ludzi do wyjazdu, odmawiając im tymczasowego zameldowania czy wpisania ich na listę ośrodków pomocy społecznej. I robią wszystko, aby tak się stało. Owe ośrodki zapewniają pomoc administracyjną, socjalna i medyczną, gwarantują również godziwe warunki mieszkaniowe. Uchodźcy przyjęci do ośrodków CADA zarówno jak i osoby ubiegające się o azyl dostają przez 12 miesięcy zasiłek, dzięki któremu mogą zaspokoić podstawowe potrzeby. Otrzymują również dopłaty do szkolnych stołówek, opiekę medyczną i darmowe kursy języka francuskiego. Nie są oni również pozostawieni sami sobie, jeśli chodzi o załatwianie spraw administracyjnych. Niestety w roku 2004 tylko 15% osób ubiegających się o azyl mogło liczyć na tę pomoc. A i tu ostatnio sprawy się skomplikowały, bo tylko niewielka część tych osób uzyskuje statut uchodźcy politycznego. Główny problem stanowi to, że nie mają oni prawa do pracy, a procedura przyznawania azylu trwa średnio 20 miesięcy. Tymczasem po upływie dwunastu miesięcy osoby ubiegające się o azyl tracą prawo do otrzymywania zasiłku państwowego. Przysłowiowe schody zaczynają się dla osób samotnych, małżeństw bezdzietnych lub posiadających dorosłe dzieci, które nie mogą w takiej sytuacji liczyć nawet na pomoc finansową wypłacaną z kas samorządowych. Często zasilają oni rzesze bezdomnych i stają się ciężarem dla społeczności lokalnej. Żaden z nich nie chce dobrowolnie wyjeżdżać z Francji, mimo iż prefektury wysyłają zawiadamiające pisma o przymusowym opuszczeniu terytorium Francji w ciągu miesiąca. Według obowiązującego prawa posiadający dodatkowe dokumenty mogą ponownie ubiegać się o azyl, a wtedy nie grozi im deportacja. Oznacza to jednak kolejne 12 miesięcy bez środków z opieki, co potęguje staranie się emigrantów o nielegalne posady. Nie posiadają oni kart pobytu i w świetle prawa są osobami nielegalnie przebywającymi we Francji. Do Francji dociera 70 tysięcy osób proszących o azyl polityczny w ciągu roku. Tylko jednej czwartej udaje się go dostać, a i tak na ziemi francuskiej pozostaje całe 100% przybyłych. Nicolas Narkozy- minister spraw wewnętrznych zapowiedział zwiększenie wydaleń uchodźców z Francji do 25 tysięcy. Nawet, jeśli jego plan się powiedzie to i tak będzie to oznaczać, że dwie trzecie ludzi przebywających nielegalnie zostanie w tym kraju. Plan ten napotyka wiele barier. Podstawową z nich jest brak miejsc w tzw. ośrodkach przejściowych, które mają pomieścić wszystkie osoby czekające na wydalenie, a przed tym na orzeczenie przez sąd decyzji zatwierdzających deportację. Drugą barierą są protesty lokalnych stowarzyszeń, merostw, szkół i ataki ze strony mediów. Desperacki wydaje się być projekt francuskiego rządu wprowadzony od września 2005 polegający na finansowym motywowaniu uchodźców do opuszczenia Francji. Jest to drogi projekt, gdyż proponuje się 3,5 tysiąca euro dla małżonków i kolejne 1000 euro na każde dziecko. Ku zdziwieniu pomysłodawcy Sarkozy’ego plan nie wzbudził zainteresowania wśród ludzi, którzy nie dostali azylu politycznego. Zdecydowana większość nie chce podać powodu, dla którego opuściła swój kraj. Rządowi francuskiemu brakuje strategii działania co w tym przypadku powoduje zwiększenie się rzeszy bezdomnych, żyjących na skraju ubóstwa emigrantów. Takie czynniki i jeszcze szereg innych powoduje, że młodzi ludzie w czynie desperacji zaczynają działania zwracające na nich uwagę. Taką sytuację mogliśmy zaobserwować na przełomie października i listopada w miasteczku Clichy- sous- Bois, gdzie emigranci z Afryki Północnej posunęli się do ekstremalnych działań. Akcja antyterrorystyczna została przeprowadzona przez francuski wywiad policji- DST, który w podpiwniczeniu jednej z kamienic odkrył magazyn broni: środki wybuchowe, karabiny maszynowe, detonatory, rusznice, kombinezony policyjne, kamizelki kuloodporne, amunicję i szereg innych elementów uzbrojenia. Trzeba przyznać, że owe odkrycie nie zwiastuje nic dobrego, wręcz przeciwnie- problemy dla Francji dopiero się zaczynają. Jeżeli rząd francuski nie opracuje dobrej strategii działania w sprawie emigrantów, niepokoje mogą narastać. Wydaje się tak naprawdę, że Francja nie podjęła jeszcze decyzji, czy naprawdę chce wydalić emigrantów ze swego kraju, czy też uznać ich za potrzebnych. Dokąd nie podejmie ostatecznej decyzji, dotąd jakiekolwiek przeciwdziałanie okaże się nieskuteczne. Zamieszki na przedmieściach Paryża trwały prawie dwa tygodnie i miały oddźwięk w innych regionach kraju. Sprawcami byli głownie młodzi ludzie. Ich działania były określane jako „prawdziwa partyzantka” lub „miejskie powstanie”. Bezpośrednim powodem tych zajść była śmierć dwóch młodych ludzi, porażonych prądem w transformatorze, gdzie ukryli się przed policją. Po tych wieściach protesty ruszyły w północno- wschodniej paryskiej części, gdzie osiadła głównie ludność islamska.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2006-03-23 15:05:22 przez [ Katarzyna Wątroba ]. ID: 5632

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna