SPRĘŻARKI WIROWE

SPRĘŻARKI WIROWE Opis budowy i zasada działania Plan pracy: 1. Definicja sprężarki i jej zastosowanie. 2. Klasyfikacja sprężarek. 3. Podział i zasada działania sprężarki wirowej. 4. Opis budowy i zalety sprężarki osiowej ( na przykładzie sprężarki szwajcarskiej firmy Sulzer). 5. Opis budowy i zalety sprężarki promieniowej ( na przykładzie sprężarki włoskiej firmy Nuowo Pignone). 6. Charakterystyka sprężarek wirowych. Ad.1 Sprężarka jest to maszyna robocza do sprężania i przetłaczania czynników gazowych ( najczęściej powietrza). Jako maszyna robocza sprężarka nie wytwarza energii, lecz pobiera ja od silnika, w który musi być wyposażona. Sprężarki mogą pracować jako samodzielne jednostki lub mogą wchodzić w kład bardziej złożonych urządzeń, takich jak chłodziarki, silniki cieplne, kotły parowe itp. Wielkości charakteryzujące sprężarkę to: wytwarzane ciśnienie, wydajność (tj. strumień objętości lub masy), sprawność, natężenie hałasu oraz cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne. Ad.2 Klasyfikacja sprężarek według zasady działania: a) objętościowe (wyporowe):  tłokowe  rotacyjne  membranowe  bezkorbowe silnikosprężarki b) przepływowe (wirowe)  diagonalne  osiowe  promieniowe Ze względu na wartość wytwarzanego przyrostu ciśnienia gazu maszyny sprężające można podzielić na:  sprężarki-przyrost ciśnienia 0,2÷200 MPa  dmuchawy- przyrost ciśnienia 15÷200 kPa  wentylatory –przyrost ciśnienia do 15 kPa  pompy próżniowe, wytwarzające podciśnienie W sprężarkach objętościowych proces sprężania odbywa się w sposób pulsacyjny, a ciśnienie wzrasta na skutek zmniejszenia objętości czynnika roboczego. Sprężarki przepływowe sprężają czynnik roboczy w sposób ciągły, pod wpływem ruchu obrotowego wirnika z odpowiednio ukształtowanymi łopatkami. W przypadku sprężania do wysokiego ciśnienia dużych ilości gazu stosuje się szeregowe układy sprężarkowe, np. ze wstępnym sprężaniem w sprężarkach przepływowych i ostatecznym- w sprężarkach objętościowych. Ad.3 Sprężarki wirowe dzielimy na:  osiowe  promieniowe  osiowo-promieniowe Są one budowane jako jedno- i wielostopniowe. Liczbę stopni sprężarki określa liczba wirujących wieńców łopatkowych. Schemat sprężarki wirowej osiowej 1-dyfuzor, 2-wał wirnika, 3-łopatki wirnika, 4-nieruchome łopatki kierownicze Schemat sprężarki wirowej promieniowej 1-dyfuzor, 2-wał wirnika, 3-łopatki wirnika, 4-nieruchome łopatki kierownicze W zależności od prędkości gazu rozróżnia się sprężarki : • Wirowe naddźwiękowe (stosowane w lotnictwie) • Wirowe poddźwiękowe Przyjmuje się, że w teoretycznej sprężarce wirnikowej, podobnie jak w sprężarkach tłokowych, krzywa sprężania jest adiabatą (krzywa Δ Q= 0)-pokazuje to poniższy rysunek. Przebieg sprężania w teoretycznej sprężarce Ponieważ w przypadku sprężarki teoretycznej nie uwzględnia się strat, więc zachodząca w niej przemiana adiabatyczna jest przemianą odwracalną tzn. izentropową. Sprężarki wirowe dostarczają dużych ilości sprężonego gazu, lecz uzyskiwany w nich przyrost ciśnienia jest stosunkowo niewielki. Dlatego można przyjąć, że proces sprężania w rzeczywistej sprężarce odbywa się adiabatycznie. Jednak ze względu na występujące straty ( ciepło tarcia wydzielające się w sprężarce) przemiana ta nie jest odwracalna i może być traktowana jako przemiana politropowa. Ad.4 Sprężarka osiowa szwajcarskiej firmy Sulzer 1-króciec wlotowy, 2-nieruchome wieńce łopatkowe (kierownicze), 3-dyfuzor, 4-króciec wylotowy, 5-wirujące wieńce Sprężarka osiowa składa się z podstawowych elementów przepływowych: króćca wlotowego 1, kompletu stopni, w skład którego wchodzą wirujące wieńce łopatkowe 5 (zamocowane na wirniku) i nieruchome wieńce łopatkowe 2 ( osadzone w kadłubie), dyfuzora 3 oraz króćca wylotowego 4. Wirnik sprężarki osiowej może mieć konstrukcje bębnową ( tak ja powyższym rysunku) lub może się składać z oddzielnych tarcz zamocowanych na jednym wale. W zależności od zastosowania sprężarki osiowe są budowane o bardzo zróżnicowanej wydajności objętościowej (QV =10÷200 m³/s) i różnym sprężu (v = 1,13 ÷ 12,0).

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-12-22 09:05:26 przez [ ad ]. ID: 5409

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna