Promieniowanie jonizacyjne,zagrożenia hałasem i promieniowaniem oraz ochrona przed nimi

1) Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe:

Szczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie jonizujące, wywołuje ono w obojętnych atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące może mieć postać promieniowania korpuskularnego (cząstki a, b, neutrony) albo elektromagnetycznego (promieniowanie X, gamma). Promieniowanie jonizujące nie oddziałuje na nasze zmysły.2) Rodzaje promieniowania jonizującego:

Promieniowanie rentgenowskie i gamma odznaczają się dużą przenikliwością i łatwo przenikają np. przez ludzkie ciało. Przed tym promieniowaniem chroni duża warstwa ołowiu, betonu lub wody.

Promieniowanie alfa i beta jest znacznie mniej przenikliwa. Promieniowanie alfa, czyli ciężkie i powolne jądra helu łatwo zatrzymać kartką papieru lub dłonią. Promieniowanie beta, czyli szybko poruszające się elektrony przenikają przez 1 - 2 cm warstwę ludzkiego ciała lub wody, ale z łatwością zatrzymuje je kilkumilimetrowa płytka aluminium.

Promieniowanie neutronowe to strumienie cząstek obojętnych o dużej przenikliwości, które pochodzi przede wszystkim z reaktorów. Osłonę przed takim promieniowaniem stanowi woda, parafina, gruba warstwa ołowiu lub ciężkiego betonu.3) Plusy i minusy promieniowania w życiu codziennym:a) Minusy: - Broń jądrowa, która wykorzystuje energię wydzielaną podczas reakcji łańcuchowej rozpadu jąder ciężkich (uran 233, 235 pluton 239) w wyniku wybuchu, której powstaje ogromna fala uderzeniowa, o wielkiej sile rażenia i burzenia, wywołująca promieniowanie cieplne tworząca oparzenia i pożary, promieniowanie jonizujące, promieniotwórcze i zostawiająca ogromne spustoszenie i zatrucie terenu budzi od wielu lat ogromne kontrowersje. Po próbach jądrowych teren, na którym odbywały się próby wymiera w niemal stu procentach. - Roślinność i zwierzęta wymierają bezpowrotnie. - W wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej w Czernobylu śmierć poniosło wiele osób skażone zostały większe obszary Ukrainy, Białorusi a także Polski. W wyniku tej katastrofy (1986) dzieci rodziły się z wadami a ludzie umierali w wyniku wielu chorób związanych z napromieniowaniem. - Strach budzą także leżące na dnie mórz okręty o napędzie atomowym, a także rakiety z głowicami jądrowymi, które ponoć leżą na dnie oceanów. Z tych wielu powodów broń atomowa jest nazywana bronią masowej zagłady a nośniki energii tego typu nie jest tolerowany przez większość ludzkości na świecie. - kuchenka mikrofalowa, która znajduje się teraz w tak wielu domach czy tak bardzo teraz popularnych telefonach. - druty wysokiego napięcia, które budzą wiele kontrowersji także wytwarzają pewne promieniowanie.

komórkowych przy użyciu, których nasz mózg także narażony jest na promieniowanie.b) Plusy: - Pierwszym przykładem niech będzie promieniowanie Rentgena bardzo potrzebne w medycynie do sprawdzania złamań zwichnięć a także potrzebne w wielu ważniejszych sprawach medycznych.

4) Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe jest w naturalny sposób związany:

z oddziaływaniem tego promienia na komórki żywe. Jeżeli promieniowanie dotrze do cząsteczek istotnych jako funkcje życiowe, jak np.: cząsteczki DNA, uszkodzenie komórki będzie większe niż w przypadku, gdy będzie oddziaływało ono z mniej istotnymi cząsteczkami, jak np.: cząsteczki wody. Najbardziej podatne na wpływ promieniowania są te komórki, które szybko się rozmnażają. Komórki mają jednak pewną zdolność do regenerowania uszkodzeń. Jednak jeżeli komórka podzieli się zanim zdoła zregenerować swe uszkodzenie popromienne, nowe komórki mogą nie być identycznymi kopiami komórki wyjściowej.

W kontakcie komórki żywej z promieniowaniem jonizującym możemy mieć do czynienia z czterema różnymi efektami:1. Zniszczenie komórki jest tak duże, że nie będzie ona w stanie pełnić swoich dotychczasowych funkcji i umrze.

2. Komórka - choć żywa - traci swą zdolność do reprodukcji.

3. Kod DNA zostanie uszkodzony w ten sposób, że powstanie.5) Źródłami promieniowania wytworzonymi przez człowieka, a znajdującymi się w dużej bliskości użytkowników, są:

- zakłady produkujące i dystrybujące izotopy,

- akceleratory,

- reaktory jądrowe,

- defektoskopy i czujniki dymu zawierające źródła izotopowe,

- aparaty rentgenowskie i urządzenia do telegammaterapii,

- rozliczne typy zastosowań wojskowych i kosmicznych,

- nieostrożny transport odpadów,

- składowiska odpadów promieniotwórczych (w Polsce miejscowość Różan nad Narwią),

- a nawet materiały budowlane, uzyskane z popiołów elektrociepłowni.

Źródła promieniowania dzieli się na:

- zamknięte - odznaczające się szczelną obudową uniemożliwiającą rozproszenie się materiałów promieniotwórczych;

- otwarte - mogące emitować pyły, gazy, roztwory radionuklidów i ich związki.6) Jesteśmy wystawieni na działanie promieniowania jonzującego ze źródeł naturalnych i sztucznych:

- Działa na nas promieniowanie naturalnych pierwiastków radioaktywnych obecnych zawsze w glebie, skałach, powietrzu i wodzie, a także promieniowanie kosmiczne przenikające do atmosfery z przestrzeni kosmicznej.

- Ulegamy napromieniowaniu wewnętrznemu z pierwiastków radioaktywnych, które dostają się do naszego organizmu wraz z pokarmem, wodą i powietrzem.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-12 08:45:34 przez [ Iwona Kałużna ]. ID: 2261

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna