Ogólna uprawa roli i roślinProgowe liczby dla gatunków chwastów najczęściej występujących w pszenicy:

- dla chabra bławatka 1 –5 sztuk / m2

- dla maruny bezwonnej 5 – 10 sztuk / m2

- dla miotły zbożowej 10 – 20 sztuk / m2

- dla przytuli czepnej 6 – 10 sztuk / m2

- dla przetacznika perskiego 11 – 25 sztuk / m2

Najczęściej ekonomiczny próg szkodliwości jest wyższy od biologicznego.

Sposoby rozsiewania się chwastów

1. Gatunki hydrochoryczne – są przenoszone przez wodę: rdest kolankowy, rdest ptasi, żółtlica drobnokwiatowa, nawłoć polna

2. Gatunki zoochoryczne – są roznoszone przez zwierzęta:

* endozoochoryczne (komosa biała, maruna bezwonna)

* egzoochoryczne

* ornitochoryczne

* myrmekochoryczne (wilczomlecz sosnka, glistnik jaskółcze ziele)

3. Gatunki antropochoryczne – są przenoszone przez człowieka: kąkol polny, chaber bławatek, szarlat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa, rzepień pospolity, przytulia czepna, uczep trójlistkowy

4. Gatunki anemochoryczne – są roznoszone przez wiatr dzieki ich dużej powierzchni w stosunku do masy: ostrożeń polny, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, rumianek pospolity

5. Gatunki autochoryczne – samorzutnie rozsiewają nasiona dzięki specjalnej budowie owoców: iglica pospolita, niecierpek pospolity, mak polny.

Układ przestrzenny chwastów w łanach.

1. Chwasty piętra górnego – przerastajęce w fazie kwitnienia roślinę uprawną i wyrastające ponad nią kwiatostanami: miotła zbożowa, mlecz polny, ostrożeń polny

2. Chwasty przerastające łan, ale kwitnące w łanie – mają łodygi wijące się wokół rośliny uprawnej: rdest powojowy, przytulia czepna, powój polny

3. Chwasty piętra środkowego – nie przerastają łanu, ale mniej lub więcej dorastają do jego wysokości: kąkol polny, gorczyca polna, przymiotno kanadyjskie, chaber bławatek, stokłosa żytnia

4. Chwasty piętra niższego (dolnego) – rozwijają się blisko przy ziemi: fiołek polny, tasznik pospolity, niezapominajka polna

5. Chwasty piętra przyziemnego: sporek polny, wierzchlina roczna, kurzyślad pospolity, dziurawiec rozesłany

Wpływ warunków siedliska na zachwaszczenie

1. Typ i rodzaj gleby (odczyn gleby, zawartość węglanu wapnia, zawartość azotu, uwilgotnienie i skład granulometryczny)

- na glebach piaszczystych – występują chwasty kwasolubne (acidofilne), tzn. wskaźniki silnego zakwaszenia gleb: babka piaskowa, sporek polny, iglica pospolita, szczaw polny, rzodkiew świrzepa

- na glebach rędzinowych – występują chwasty wapniolubne (celcilifilne) wymagające dużej zawartości wapnia i zasadowego odczynu: łoboda pospolita, blekot pospolity, rdest ptasi, rdest szczawiolistny, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita

- na glebach strukturalnych, próchnicznych, bogatych w azot – występują chwasty zotolubne (mitrofilne): komosa biała, gwiazdnica pospolita, chwastnica jednostronna, przytuli czepna, mlecz zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa i owłosiona, psianka czarna

- na glebach wilgotnych, mokrych i podtapianych – masowo występują chwasty: jaskier rozłogowy, czyściec błotny, mięta polna, skrzyp polny, rzepicha leśna, trzcina pospolita, rdest ziemnowodny

Warunki siedliskowe a zachwaszczenie.

- gleby piaszczyste, ubogie w próchnicę – kwaśne: chroszcz nagołodygowy, chłodek drobny, prosienicznik gładki, goździeniec okółkowy, palusznik nitkowaty

- piaski słabogliniaste, ubogie gleby gliniaste – kwaśne: kłosówka miękka, mak piaskowy, szczaw polny, sit dwudzielny, czerwiec roczny, sporek polny, rdest ostrogorzki, koniczyna polna, rumianek polny

- gleby gliniaste, piaski gliniaste, bogatsze w próchnicę i węglan wapnia: gorczyca polna, mak polny, przetacznik perski, jasnota różowa, jasnota purpurowa, łoczyca pospolita, mlecz kolczasty, mlecz polny, kurzyślad polny,

- gleby gliniaste – piaszczysto-gliniaste – kwaśne: maruna bezwonna, miotła zbożowa, wyka drobnokwiatowa, wyka 4-nasienna,

- cięzkie gleby gliniaste: kurzyślad polny, bylica pospolita, szczaw kędzierzawy, rdest plamisty, rdest szczawiolistny

- gleby zasobne w próchnicę: maruna bezwonna, bodziszek drobny, przytulia czepna, dymnica pospolita, szczawik żółty

- gleby rędzinowe: groszek bulwiasty, przetacznik lśniący, rolnica pospolita, wilczomlecz drobny, czyściec roczny, blekot pospolity, ostróżeczka polna, lnica oszczopowata, roszpunka ząbkowana

- czarne ziemie i mady próchniczne: maruna bezwonna, bodziszek drobny, dymnica pospolita, szczawik żółty

- gleby mokre i podtapiane – próchniczne: pęciornik gęsi, mięta polna, czyściec błotny, rzepicha leśna, skrzyp polny, skrzyp leśny, rdest ziemnowodny, podbiał pospolity

Chwasty azotolubne:

* mało wrażliwe na temp. – gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, przytulia czepna, wilczomlecz obrotny

* kiełkujące w wyższych temp. – chwastnica jednostronna, włośnica zielona, komosa wielonasienna, żółtlica drobnokwiatowa, psianka czarna, żółtlica omszona (ciepłolubna)

Chwasty kosmopolityczne – tasznik pospolity, rdest ptasi, mlecz polny, ostrożeń polny, perz właściwy

Biorąc za podstawę okres kiełkowania można podzielić chwasty na następujące grupy:

1. Chwasty mające bardzo krótki okres kiełkowania (10 – 12 dni) oraz wysoką energią kiełkowania; należą tu szczaw polny i rdest ptasi

2. Chwasty mające długi okres kiełkowania (3 miesiące i dłużej ), a małą energię , np. rdest plamisty, komosa biała, iglica pospolita, fiołek polny, blekot pospolity

3. Chwasty prędko kończące kiełkowanie (30 dni), a dające mały procent wschodów, bo 20 – 30%; należą tu: marchew zwyczajna, świerzbnica polna, przymiotno kanadyjskie.

4. Chwasty mające długi okres spoczynku (10 – 12 miesięcy), a kiełkowanie powolne; są to: szelężnik, wyka ptasia i wąskolistna, rdest powojowy, dziewanna pospolita, przytulia czepna

Klasyfikacja chwastów według ich właściwości biologicznych.

Chwasty autotroficzne (autotrofy)

1.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-10 22:40:03 przez [ AB ]. ID: 4443

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna