Św. Marta z Betanii

Kategoria: Religia > Postacie

Św. Marta z Betanii

Św. Marta z Betanii była osobą wyjątkowo ruchliwą, biegnącą od jednego zajęcia do drugiego, zatroskaną o godne przyjęcie Zbawiciela z Jego uczniami. Chrystus w czasie swoich wędrówek z apostołami, gdy tylko przebywał w Jerozolimie, chętnie opuszczał hałaśliwą stolicę i udawał się do cichej Betanii. Tam znajdował wypoczynek.
Zawsze przyjmowany był życzliwie i gościnnie przez Martę i jej rodzeństwo. Przede wszystkim zaś "Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza?. Rodzeństwo to w swojej pobożności, prawości i wzajemnej zgodzie, żyło według zasad, które On głosił. Kochał ich, bo wiedział ile kosztuje wzajemna zgoda sióstr o tak bardo różnych charakterach.

Wiedział też, że to owoc miłości Boga i codziennie kontrolowanej cierpliwości. On oceniał to najlepiej. Święta Marta obsługiwała Nauczyciela, gdy przebywał z uczniami i zmęczony, ukurzony, opierał się o brzeg studni, by się omyć orzeźwić i odpocząć. Marta przyzwyczajona była do usługiwania innym, do poświęceń. Potrafiła panować nad zmęczeniem i nad bólem w plecach. Nie narzekała. Mało czasu poświęcała rozmowom.
Nie miała na to czasu. Usługiwała z dobrego serca, nie patrząc na podziękowanie czy zapłatę. Można nawet powiedzieć, że bardziej kochała pracę, niż Maria słuchanie słów Mistrza. Była wszędzie tam, gdzie wymagały tego jej obowiązki gospodyni.
Jest rzeczą zrozumiałą, że pewnego dnia poniósł Martę temperament i powiódł na jej usta wyrzut:
?Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła.?
Zbawiciel jednak nie przyznał jej racji. W odpowiedzi dał jej nawet lekką naganę:
?Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jedno. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.? Marta dobrze zrozumiała myśl Zbawiciela.

Okazało się to, gdy chory Łazarz był bliski śmierci.
Nie myślała wtedy o lekarzu, o ziołach czy maściach lecz o Jezusie Chrystusie. Natychmiast też przekazała Mu wiadomość:
?Panie oto choruje ten, którego Ty kochasz?. Chrystus jednak poddał jej wiarę próbie. Zwlekał z przybyciem do Betanii, mając w perspektywie ukazanie tam rąbka swojej Bożej wszechmocy. Ujawnił to nawet swoim uczniom: ?Choroba ta nie zmierza do śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą.? Kiedy w końcu Jezus przybył do Betanii, Łazarz był już w grobie od czterech dni.
Gdy tylko Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, zaraz wybiegła Mu naprzeciw. Chociaż jej nadzieja na uratowanie brata została zakłócona, to jednak wprost w oczy wyznała Mu uroczyście swoją niezachwianą wiarę w Jego Bóstwo: ?Pani, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga... Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, syn Boży, który miał przyjść na świat.? W swojej szlachetności nie zapomniała i zawołała ją do Jezusa: ?Nauczyciel jest i woła Cię?
Jej mocna wiara sprawiła, że Jezus ulitował się nad jej łzami i wskrzesił jej brata Łazarza.W czasie męki Zbawiciela, towarzyszyły Mu szlachetna kobiety razem z Najświętszą Maryją Panną. Marty między nimi nie było. Jej miejsce było w Betanii przy zagrożonym Łazarzu. Czyhali bowiem na niego faryzeusze. Wydawało im się, że jego wskrzeszenie narobiło wiele rozgłosu i przysporzyło Chrystusowi zbyt wielu zwolenników. Istniała więc obawa, że mogą go również zgładzić.


To jest właśnie Marta. Tak się prezentowała. Tak ją między innymi widzieli ewangeliści, gdy z Mistrzem u niej gościli, i tak ją przedstawiali.
Ręce Marty nie spoczęły nawet po śmierci. Jest patronką wszystkich tych którzy tak jak ona krzątają się przy piecu kuchennym, usługują innym i pomywają. Nie mają nawet wiele czasu na spokojną modlitwę, a tym bardziej na rozmyślania o sprawach nadprzyrodzonych. Natomiast swoje męczące, codzienne zajęcia rozpoczynają z Bogiem, i z Bogiem kończą. W ten sposób całe swoje życie zmieniają w ciągłą modlitwę i służbę Bożą. Święta Marta jest więc patronką gospodyń domowych.
Święta Marta jest też patronką hotelarzy, ponieważ wielokrotnie gościła u siebie Chrystusa z Jego apostołami.Imię
Marta należy do imion biblijnych. W języku aramejskim, którym rozmawiano w Palestynie w czasach Chrystusa, słowo ?marta? znaczy ?pani?. Imię to nosiło dziewięć świętych kobiet i dwie błogosławione. Najbardziej znaną z nich jest właśnie św. Marta z Betanii.


Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu św. Marty, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z wiarą usługując Chrystusowi w naszych braciach, zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Amen.


Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-08 12:37:45 przez [ -->JesS> ]. ID: 2086

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna