Rozwiń myśl Cypriana Kamila Norwida \"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek\".

Cyprian Kamil Norwid powiedział: "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek". Moim zdaniem znaczy to, że każdy z nas bez względu na wiek, płeć, czy wyznawaną religię ma obowiązki wobec ojczyzny. Tak samo młody człowiek jak i stary powinien myśleć nie tylko o sobie ale także o ojczyźnie i swych rodakach. Ojczyzną Polaka jest Polska.

Każdy z nas powinien czuć się patriotą. Patriotyzm najbardziej widoczny jest w czasie zagrożenia ojczyzny, lecz nie tylko. Dobrym tego przykładem było to, kiedy Polska była pod zaborami oraz w pierwszej i drugiej wojnie światowej jak i w stanie wojennym. To właśnie wtedy, Polacy byli gotowi umrzeć za ojczyznę i za wolność. Pamięć o przeszłości pozwala budować teraźniejszość i przyszłość z myślą o rozwoju i dobru wspólnoty narodowej.

W obecnych czasach także możemy być patriotami. Rozwijanie prawdziwego patriotyzmu zakłada znajomość dziejów ojczystych. Należy więc poznawać bogactwo kraju. Dbać o zabytki kultury narodowej, poznawać literaturę, sztukę, obyczaje, piękno krajobrazu, polską kulturę, język, historię. Kultura stanowi o tożsamości bytu narodowego i ojczystego. Trzeba uczyć się szacunku do rodzimej mowy, piśmiennictwa, godła i symboli narodowych.

Ojczyzna powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju człowieka. Ojczyzna oznacza odpowiedzialne kształtowanie środowiska zamieszkania i środowiska pracy, gdzie ludzie są dla siebie dobrzy i ze sobą solidarni.

Obowiązki obywatela Polski określa Konstytucja RP. Każdy Polak zobowiązany jest ją przestrzegać.

Miłość ojczyzny znajduje szczególny wyraz w służbie. Polega ona między innymi na podejmowaniu wysiłków podporządkowania osobistych interesów dobru wszystkich Polaków. Myśląc o miłości ojczyzny, każdy z nas przyjmuje na siebie odpowiedzialność za jej rozwój i pomyślność.Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-06 10:21:23 przez [ ]. ID: 192

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna