Rozprawka o Agresja

Agresja. Objaw siły czy przemocy? – rozprawka z odwołaniem się do utworu literackiego, filmu i życia. PLAN ROZPRAWKI TEZA: Agresja jest objawem słabości. ARGUMENTY POTWIERDZAJĄCE TEZĘ: 1. agresja wobec siostry motywem zazdrości – „Balladyna” 2. agresja wobec przyjaciela motywem nienawiści – „Pan Tadeusz” 3. agresja wobec brata motywem nienawiści – Kain i Abel 4. błahe powody agresji – serial „W11” 5. agresja w domu jako sposób rozwiązywania problemów 6. agresja na meczach jako sposób wykazania wyższości 7. agresja w szkole jako sposób rozwiązywania sprzeczek Wiek XXI to czas w którym mamy wysoko rozwiniętą cywilizację, a wraz z nią ceni się ludzi którzy potrafią rozmawiać i dogadywać się między sobą. Dlatego jakikolwiek przejaw agresji jest postrzegany jako objaw słabości. Ten sposób rozwiązywania problemów wybierają osoby słabe psychicznie, nie potrafiące powstrzymywać i hamować sowich emocji. Pomimo tego, iż agresja jest postrzegana jako negatywne zjawisko często o niej słyszymy lub mamy z nią styczność. Jej skutki są bardzo dotkliwe, a często wręcz nieodwracalne, bowiem kończą się śmiercią. Te negatywne konsekwencje występowania agresji znamy z literatury, filmu, czy z życia. Doskonałym przykładem gdzie agresja jest ukazana jako słabość jest utwór „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Tytułowa bohaterka utworu, którą jest wiejska dziewczyna przegrywając rywalizację o konkurs malinowy zabiła swą siostrę Alinę. Zachowanie tej postaci wskazuje na to, iż była ona słaba emocjonalnie, nie potrafiła poradzić sobie z przegraną. Takie lub podobne zachowania możemy obserwować również we współczesnym świece. Bardzo często słyszymy w telewizji lub radio, bądź czytamy w prasie o popełnieniu popdbnego lub dosłownie takiego samego przestępstwa. W ponad połowie przepadkach motyw jest równie błahy jak ten jaki miała Balladyna. Zazdrość o uczucie rodziców, czy sympatię kolegów. Osoby takie nie mogą poradzić sobie ze swoimi kompleksami czy brakiem dowartościowania. Aby zwrócić na siebie uwagę lub ukarać rodziców stosują agresję wobec swojego rodzeństwa. Takim przykładem z życia jest ostatnio nagłośnione przestępstwo popełnione przez starszą siostrę, która zabiła swego siedmioletniego brata. Jak zeznała zrobiła to, aby ukarać rodziców. Kolejnym przykładem z literatury są bohaterowie Biblii : Kain i Abel. Kain czując się gorszy, mniej kochany od brata zastosował wobec niego agresję w postaci bratobójstwa. Przestępca ten okazał się słaby psychicznie, nie był w stanie poradzić sobie ze swą zazdrością. Słabością swych emocji wykazał się również inny bohater literacki jakim jest Jacek Soplica z utworu Adama Mickiewicza pt.: „Pan Tadeusz”. Jacek jako młody chłopak w sposób nieprzemyślany i pod wpływem chwili zabił Stolnika motyw jego zbrodni to nienawiść. Okazał słabość nie potrafił porozumieć się w jakiś sposób ze Stolnikiem. Agresja jako objaw słabości często ukazywana jest w serialu „W11”. Tematem tego dokumentu są różnego rodzaju zbrodnie. Często powodem ich popełnienia są słabe cechy charakteru, którymi cechują się mordercy. Zazdrość, nienawiść, czy chęć zemsty należą do słabostek ludzkich, nie są oni w stanie sobie z nimi poradzić. Przykładem agresji z życia, jako objawem słabości są zachowania kibiców na meczu. Nie potrafią oni się porozumieć między sobą, uważają, że siłą wykażą swą wyższość, jednak tak naprawdę ich zachowanie oznacza słabość. Również agresja rodziców wobec dzieci to objaw słabości. Często dorośli nie potrafią porozumieć się z dziećmi, nie rozumieją ich problemów, poglądów. Chcąc rozwiązać różniące ich poglądy uciekają się ich zdaniem do najlepszej metody. Jednak takie zachowanie to słabość z ich strony. Nieumiejętność rozmowy z dziećmi, brak dla nich czasu powoduje to, że kiedy powstaje problem rodzice wybierają metodę agresji. Ten rodzaj słabości jest również zauważalny w szkole, kiedy niektórzy nie umieją poradzić sobie z jakimś problemem stosują siłę pięści. Nie potrafią rozmawiać i dogadywać się między sobą, i od razu sięgają do przemocy. Podsumowując należy stwierdzić, że bez wątpienia agresja jest objawem słabości. Osoby, które nie potrafią panować nad sowimi emocjami, nie umieją rozmawiać i pertraktować. Są słabi psychicznie, działają tak jak Jacek Soplica pod wpływem chwili. Motywy ich działania są najczęściej błahe tak jak działanie Balladyny bądź Kaina. Należy starać się rozmawiać w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywać je w sposób cywilizowany.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2006-01-30 22:35:02 przez [ Paweł Wyszków!!! ]. ID: 5495

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna