Podział środków stylistycznych

Podział środków stylistycznych – przypomnienie i utrwalenie wiadomościŚrodki(tropy) stylistyczne(literackie)

a) fonetyczne

b) słowotwórcze

c) składniowe

d) leksykalne1. FONETYCZNE – instrumentacja zgłoskowa

- onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)

- aliteracja (odmiana instrumentacji zgłoskowej, powtórzenie liter, sylab lub głosek sąsiadujących ze sobą np. –sza)

- eufonia (wyrazy ładnie brzmiące dla ucha)

- kakofonia (nagromadzenie nieprzyjemnych dźwięków)

cel: uzyskanie dobrego efektu, naśladowanie, podkreślenie, określenie wybranych walorów brzmieniowych. Warstwa brzmieniowa może dominować nad sensem utworu, przybierając formę zabawy zgłoskowej, wyrazowej2. SŁOWOTWÓRCZE

- neologizmy (mogą być neologizmy słowotwórcze np. laseroterapia, bądź neologizmy znaczeniowe, gdy pojawia się nowe znaczenie jakiegoś słowa)

- zdrobnienie (kochaneczek)

cel: wyraża czułość, pieszczotliwość, bywa negatywne, tylko ironicznie

- zgrubienie (psisko)

cel: najczęściej mają negatywne znaczenie, lecz pozytywne może być gdy przez to wyrażamy

czułość.3. SKŁADNIOWE

- anakolut (zburzenie logicznego porządku zdania)

cel: uzyskanie odpowiedniej ekspresji wypowiedzi, lub odzwierciedlenie mowy potocznej

- antyteza (zestawienie wyrazów o sprzecznym znaczeniu np. zimny-ciepły)

cel: wywołanie wrażenia, zaznaczenie kontrastu

- inwersja (przestawny szyk zdania)

cel: przestawienie szyku zdania, podkreślenie niezwykłości

- elipsa (wyrzutnia, opuszczenie jakiegoś wyrazu)

cel: wypowiedzenie staje się zwięzłe

- przerzutnia (przeniesienie jakiegoś wyrazu do następnego wersu)

cel: wzbogaca język poetycki

- wykrzyknienie (!)

cel: wyrażenie silnych emocji, ożywienie stylu

- apostrofa (bezpośredni zwrot do adresata)

cel: prośba

- pytanie retoryczne (niewymagające odpowiedzi)

cel: skupia uwagę czytelnika, określa stanowisko pytającego, ożywia, urozmaica

- powtórzenie

rodzaje powtórzenia:

-- paralelizm (powtórzenie całego zdania, tematów, motywów)

-- anafora (powtórzenie wyrazu na początku wersu)

-- epifora (powtórzenie na końcu wersu)

cel: narytmizowanie, ozdobienie stylu, ma zwrócić uwagę na konkretny wyraz

4. LEKSYKALNE:

- alegoria-przedstawienie za pomocą opisu zdarzeń, motywów, jakiejś myśli, idei. Alegorię należy rozumieć jednoznacznie(przypowieści, bajki)

- symbol-jest wieloznaczny, dowolny

- hiperbola(= przesadnia)-wyolbrzymienie jakichś treści

- epitet-określenie rzeczownika; cel: uwydatnia cechy przedmiotu, podkreśla właściwości, ujawnia stosunek mówiącego

- epitet metaforyczny-sens metaforyczny

- oksymoron-zestawienie wyrazów o sprzecznym znaczeniu, oparte na paradoksie, np. zimny ogień, „śpiesz się powoli”

- peryfraza= omówienie-używana w celu unikania powtórzeń, czasem wprowadza rozbudowana formę, często ma charakter aluzyjny i metaforyczny.

- eufemizm-złagodzenie mocnych, wulgarnych określeń

- porównanie-jak, niby, jakoby; porównanie Homeryckie-podobnie, na kształt

- metafora =przenośnia- nietypowe połączenie wyrazów, które powoduje nowe znaczenie, np. życiowe zakręty

- animizacja-ożywienie (niekoniecznie typowe dla zwierząt, czyli np. idzie)

- personifikacja-uosobienie

- metonimia=zamiwnnia- jest to wyrażenie w którym właściwy wyraz zostaje zastąpiony innym. np. czytam Mickiewicz, sala bije brawo

- synegdota = ogarnienie-przedstawienie części jako całości, lob całości jako części, ewentualnie użycie l. Poj zamiast l.mn. np. wejdź w moje progi, on ma dobre okoSpróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-05 09:34:46 przez [ Słodka Śmierć ]. ID: 4622

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna