Wyjaśnij pojęcia "totalitaryzm" i "holocaust" oraz znajdz ich odniesienia w twórczości okresu wojny i okpacji.

W jego wyobrażeniu Zachód jest krainą z bajki. Aresztowano go przypadkowo, jako jednego z kręgu znajomych właściciela starej biblioteki i oskarżono o szpiegostwo. Wyrok jaki otrzymał, skazywał go na wieloletni pobyt w łagrze za próbę obalenia ustroju w Związku Radzieckim przy pomocy obcych mocarstw. Spowodowało to załamanie psychiczne. Mówił, że za kawałek chleba zrobiłby wtedy wszystko. Zmartwychwstanie zawdzięcza ponownej lekturze przeczytanych niegdyś książek. Sam opalił sobie rękę w ogniu, aby nie stracić wrażliwości na cierpienie. Przypala ją sobie codziennie wieczorem i dzięki temu przebywa na zwolnieniu. Powoduje to jednak u niego zmiany w psychice, które doprowadziły w końcu do samobójczej śmierci. Umiera w straszliwych mękach po oblaniu się wrzątkiem.

Autor przedstawia czytelnikowi przebieg procesu wyniszczenia człowieka w systemie sowieckich obozów pracy. Daje w niej świadectwo wszelkich możliwych upokorzeń ludzi rządzonych w reżimie stalinowskim. Osadzani w łagrach są zmuszani do wyzbycia się dotychczasowych zasad moralnych. Jest to konieczny warunek przetrwania. Życie więźniów to codzienna katorżnicza praca w nieludzkich wręcz warunkach. Pod presją oprawców zanikają wśród ludzi wszelkie uczucia miłości i przyjaźni. Ich miejsce wypełnia strach i uruchomienie instynktów samozachowawczych. Więźniów politycznych osadza się razem z pospolitymi bandytami, by w ten sposób ci pierwsi przejęli system wartości zwykłych przestępców, by wyzbyli się swych ambicji i przekonań o możliwości zmiany systemu politycznego. Poza ukazaniem tej koszmarnej rzeczywistości „Inny świat” ma jeszcze jeden cel. Autor na kartach swej powieści wzywa wszystkich potomnych, by nie poddawali się biernie terrorowi, by także w ekstremalnych warunkach potrafili walczyć o swą godność i zachowanie człowieczeństwa, nawet wtedy, gdyby ceną za to człowieczeństwo miało być ich własne życie.

Problem holokaustu i innych zbrodni hitlerowskich został ukazany w "Rozmowach z katem" Kazimierza Moczarskiego. Przedstawiona tu została historia Jurgena Stroopa, wysokiego rangą oficera SS, ślepo zapatrzonego w ideologię nazistowską i wykonującego bez żadnych skrupułów rozkazy Adolfa Hitlera i Heinricha Himmlera. Do najbardziej dramatycznych scen należą opisy zagłady warszawskiego getta m.in. suche relacje z palenia żywcem Żydów w ich domach w getcie, gdzie ginęły niewinne kobiety i dzieci. Przerażającym wydaje się fakt do czego może doprowadzić ideologia nazistowska mająca na usługach ślepo wiernych i ogłupionych funkcjonariuszy, którym można wszystko wmówić np., że Chrystus nie był Żydem i że jego matka zaszła w ciążę z Germaninem, czy to, że Żydzi są "podludźmi" zbudowanymi z innych tkanek. Moczarski nie pominął żadnego faktu z życia zbrodniarza Stroopa, taki „wywiad-rzeka” możliwy był jedynie w Polsce, w której nowe władze komunistyczne zamknęły w jednej celi śmierci hitlerowskiego generała SS i patriotę z Armii Krajowej.

Kolejnym obrazem holokaustu jest reportaż Hanny Krall zatytułowany "Zdążyć przed Panem Bogiem". Jest to poruszający zagładę getta od strony Żydów walczących i ginących w tej szczelnie zamkniętej części miasta. Hanna Krall porusza problem egzystencjonalistycznie, przez pytania o wartość życia i śmierci ludzkiej w różnych sytuacjach. Relacja ta, to wspomnienia Marka Edelmana - ostatniego żyjącego przywódcy powstania w getcie. Duże wrażenie wywiera heroizm ginących Żydów, pragnących pokazać światu, że potrafią godnie umierać jak inni ludzie. Edelman po doświadczeniach wojennych za nadrzędną wartość uważa życie drugiego człowieka i odpowiedzialność za niego. Reasumując reportaże pisarzy i relacje świadków świadczą o tym, że proza polska stanowi wybitnie dogłębnie przedstawia problem doświadczenia holokaustu i hitlerowskich obozów śmierci.

Trudno było pojąć ogrom okrucieństwa wojny, trudno uwierzyć w okrucieństwo ludzi opętanych ideologią faszyzmu. O ile w I wojnie światowej ludzie również ginęli masowo, to działo się tak głównie skutkiem działań wojennych. Kolejna wojna przyniosła śmierć milionom ludzi, w szczególności narodowości żydowskiej, na skutek zaplanowanego, celowego i wykonywanego bez moralnych wątpliwości mordu. Na podstawie przedstawionych przeze mnie utworów możemy stwierdzić, że los ludzi w czasie II wojny światowej był bardzo okrutny i bezlitosny. Wielu ludzi zginęło niepotrzebnie. Najtragiczniejsze jest to i nie ma co do tego wątpliwości, że to właśnie człowiek zabijał człowieka, że to “ludzie – ludziom zgotowali ten los”. Wszechobecna, wszechmogąca władza mająca pełną kontrolę nad obywatelem decyduje o jego życiu od chwili narodzin aż do śmierci. W swoich działaniach jest bezwzględna i już w zalążku eliminuje wszystko co przedstawia dla niej zagrożenie. Działa przy pomocy kłamstwa i propagandy. Rozbija jedność obywateli – zdaje sobie bowiem sprawę, iż pojedyncza jednostka nie stanowi zagrożenia dla tego systemu. Jest niczym. Dzięki przekazom ludzi, którzy bezpośrednio zetknęli się z totalitarnymi sposobami oddziaływania na sferę fizyczną i psychiczną ludzi, kolejne pokolenia , nauczone doświadczeniami przodków, mogą uchronić się przed popełnieniem podobnych błędów. Literatura ostrzega, lecz co zgotuje nam przyszłość, pozostaje ciągle wielką niewiadomą. Bądźmy przezorni. Bieżmy pod uwagę doświadczenia pokoleń, a być może, nasze umysły pozostaną czyste i odporne na chęć zdobywania niczym nie ograniczonej władzy nad życiem i śmiercią naszych braci...

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-06 14:11:09 przez [ nika ]. ID: 1341

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna