Osiągnięcia cywilizacyjne Greków

Osiągnięcia cywilizacyjne GrekówGrecja z pewnością jest kolebką cywilizacji europejskiej. Przez wiele lat rozwijały się tu obok siebie język, kultura, sztuka, architektura, filozofia i demokracja.Filozofia

Phileo ? lubić sophia ? mądrość

Od zarania dziejów ludzie szukali odpowiedzi na pytania: jak żyć, co to jest życie, jak powstało życie, jak powstał świat? Tymi zjawiskami zaczęli zajmować się filozofowie. To oni poszukiwali elementu od którego wszystko się zaczęło ? ARCHE. Dla Talesa z Miletu była to woda, Tales był jednocześnie świetnym matematykiem. Uważa się go za ojca matematyki. Arche dla Heraklita z Efezu był ogień. Wielu filozofom zawdzięczamy rozwiązanie skomplikowanych problemów matematycznych i fizycznych. Pitagoras sformułował twierdzenie określające stosunek długości boków trójkąta prostokątnego. Już Demokryt z Abdery odkrył, że świat zbudowany jest z atomów. Dopiero dwadzieścia trzy wieki później udowodniono to naukowo. Innym greckim uczonym był Archimedes, to on był twórcą prawa pozwalającego obliczyć objętość przedmiotu poprzez zanurzenie go w wodzie. Ojcem filozofii okrzyknięto Sokratesa. Według wyroczni w Delfach był najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Zasłynął powiedzeniem Jedno wiem, że nic nie wiem. Platon ? uważał, że świat widzialny jest odbiciem jedynie prawdziwego świata idei, z których najważniejsza jest idea dobra. Sokrates i Platon odegrali ważną rolę w skierowaniu uwagi filozofii na dziedziny takie jak: etyka, logika i nauki polityczne. Można śmiało powiedzieć, że Grecy stworzyli podstawy wszystkich nauk. Grecy byli ojcami myślenia historycznego w przeciwieństwie do kronikarzy z Egiptu, czy starożytnych państw Azji. Ojcem historii był Herodot. Swoje IX-tomowe dzieło tworzył na podstawie obserwacji i relacji naocznych świadków.Teatr

W V w p.n.e. zwanym Złotym wiekiem Peryklesa nastąpił niebywały rozkwit dramatu (drama ? robić). Starożytna Grecja jest miejscem narodzin współczesnego dramatu. Teatr wywodzi się z obchodów świąt organizowanych ku czci Dionizosa (boga urodzajów, wina i beztroski) ? Dionizje. W czasie tego święta chóry męskie śpiewały ody, a przewodnik pochodu prowadził dialog z uczestnikami. W póżniejszym okresie rozwinęły się dwa gatunki dramatu greckiego: komedia i tragedia, które zasadniczo się różniły. Teatr grecki odegrał

ogromną rolę w kształtowaniu się teatru europejskiego. Przez stulecia powtarzano i modyfikowano greckie wzorce. Dramaty Sofoklesa i Ajschylosa są nadal aktualne i często grane we współczesnych teatrach.Demokracja ateńska

?Złoty wiek Peryklesa? ? Perykles (495 ? 429 p.n.e.) był ateńskim mężem stanu, który wprowadził rewolucyjne zmiany w polityce oraz przyczynił się do rozwoju sztuki i architektury. Za jego czasów powstał Partenon ? pierwsza budowla wzniesiona na Akropolu. Dzięki niemu w Atenach wykształcił się także nowy ustruj polityczny ? demokracja. Na zgromadzeniach wszyscy pełnoprawni obywatele mogli decydować o losach polis, także wtedy wybierano ludzi, którzy przez dany okres czasu sprawowali urzędy. Wiele państw na świecie nadal funkcjonuje na zasadach demokracji wprowadzonej przez ateńczyków.

Sztuka

Architektura

W Grecji ukształtowały się dwa główne porządki architektoniczne, na których wzorowali się architekci następnych epok:

- dorycki ? pochodzi od Dorów, kolumny nie mają bazy, stoją w bliskiej odległości od siebie. Przykład: Świątynia Zeusa w Olimpii.

- joński ? pochodzi od Jonii (obecna Turcja), kolumny są cieńsze, mają bazy i stoją w większej odległości. Zakończone są tzw. baranimi rogami, przykłady: Erechtejon na Akropolu.

Budowle wznoszone były na planie prostokąta, otoczone kolumnami, przykryte dwuspadowym dachem. Zdobione płaskorzeźbami i bogato, jaskrawo malowane wnętrza wiele razy były powtarzane lub udoskonalane przez mistrzów kolejnych epok (np. renesansu).Rzeźba

Wraz z rozwojem ludności i zwracaniem uwagi na rzeczy piękne, dokonywał się rozwój i doskonalenie rzeźby. Artyści klasycyzmu tworzyli postacie dynamiczne, ważne były szczegóły ubioru i harmonia ludzkiego ciała. Rzeźba tego okresu ukształtowała późniejszy kanon piękna. I chociaż wiele z nich nie przetrwało, a te co przetrwały są silnie zniszczone, bądź przetrwały ich wierne rzymskie kopie, to chyba nie ma człowieka, na którym by one nie wywierały ogromnego wrażenia

Język

Około 750 r. p.n.e. w wyniku kontaktów Greków z Fenicjanami cywilizacja grecka osiągnęła inny wymiar ? powstał precyzyjny alfabet, znajdujący zastosowanie z niewielkimi zmianami w czasach dzisiejszych. W Kerameikos w Atenach odnaleziono wazę attycką z inskrypcją pisaną heksametrem ? temu, który był najlepszym tancerzem. Jest to przykład najwcześniejszego pisma alfabetycznego. Od tego czasu nastąpił stały rozwój kultury piśmiennej. Znajomość alfabetu ułatwiła wymianę myśli i doświadczeń, z czym wiązał się rozwój wielu dziedzin życia.Igrzyska olimpijskie

Igrzyska odbywały się na cześć wszystkich bogów. Największe i najsłynniejsze odbywały się na cześć Zeusa co cztery lata w Olimpii. Pierwsze odbyły się 776 r. p.n.e. W czasie trwania igrzysk w całej Grecji obowiązywał pokój. Starożytne Olimpiady zakończyły się w 395 r. n.e. W 1896 r. Francuz baron Pierre de Coubertin zorganizował I nowożytne igrzyska w Atenach. Od tego czasu co cztery lata sportowcy z całego świata spotykają się na olimpiadzie.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-07 15:51:37 przez [ mayotte ]. ID: 2663

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna