Rządy Iwana Groźnego i Piotra Wielkiego

W moim wypracowaniu chciałabym scharakteryzować rządy w carskiej Rosji za panowania dwóch wielkich postaci- Iwana IV Groźnego i Piotra I Wielkiego. Iwan Groźny zasłynął jako bardzo surowy władca, za jego panowania Rosja popadła w poważne kryzysy. A Piotr Wielki zaimponował nam jako car, który odbudował i naprawił sytuację w kraju. Iwan IV urodził się w 1530 roku. Od 1533 był Wielkim Księciem Moskiewskim a za 14 lat przyjął tytuł cara, jako pierwszy w historii Rosji. Władca ten wstąpił na tron w wieku 17 lat. 1555r. przeprowadził gruntowną reformę systemu prawnego państwa i usprawnił jego administrację. Ofiarę za te reformy ponieśli bojarzy, którzy zostali wysiedleni na wyznaczone tereny zwane ziemszczyzną i prześladowani. za jego panowania Rosja zdobyła Kazań, Astrachańi zachodnią Syberię, doprowadził też do nawiązania kontaktów handlowych z Anglią. Iwan Groźny zasłynął jako człowiek okrutny. Począwszy od 1560r. z jego polecenia stracono tysiące ludzi, w 1581 w napadzie szału zamordował najstarszego syna. Czynami tymi zapracował sobie na przydomek \\'\\'Groźny\\'\\'. Władca posiadał rozległe zainteresowania intelektualne. Sam sięgał po pióro i to nie tylko gwoli polemik ze swymi przeciwnikami, skoro przypisuje mu się autorstwo utworów liturgicznych i udział w redagowaniu kronik. Car popierał rozwój sztuki , zwłaszcza architertury i malarstwa. W okresie jego rządów pojawił się druk. Iwan IV był siedmiokrotnie żonaty, trzy z jego żon zmarły za jego życia, z trzema się rozwiódł, ostatnia, Maria Nagoj, przeżyła go. Car ten doprowadził swoją represyjną polityką do politycznego i gopodarczego kryzysu państwa. W 1565 roku wprowadził opryczaninę, czyli carską policję, odpowiedzialną za liczne masakry ludności i rabunki. Do jego niewątpliwych zasług należą: reforma armi za wzór zachodu i utworzenie zbioru praw tzw. sudiebnik. Piotr I Wielki urodzony w 1672r. Na tron rosyjski wstąpił po śmierci swego ojca mając zaledwie 4 lata. Lecz rządy za niego sprawowała przyrodnia siostra Zofia. Piotr I otrzymał staranne wykształcenie, w młodości nauczył się języka holenderskiego i niemieckiego, interesowały go szczególnie zagadnienia wojskowe i techniczne. Był pierwszym z carów rosyjskich, który podróżował za granicę. W 1697 uczestniczył incognito w wyprawie do krajów europejskich pod nazwiskiem Piotr Michajłow. Odwiedził wówczas kraje Rzeszy, Holandię oraz Anglię, spotkał się z wieloma monarchami europejskimi, poznał stosunki społeczne krajów zachodnioeuropejskich, ich osiągnięcia techniczne, organizację społeczeństwa. Warto dodać, że car ten pracował w stoczniach i manufakturach. Po powrocie z rekonesansu zagranicznego Piotr I zainicjował wdrażanie szerokich reform, mających na celu unowocześnienie państwa. Wprowadzane na przestrzeni wielu lat reformy dotyczyły wojska, administracji i gospodarki państwa, a także oświaty, kultury i cerkwi. Wszak jako pierwsze wprowadzone zostały zmiany w zakresie obyczajowości. Bojarzy zostali przymuszeni do skrócenia szat i ogolenia bród, w ogóle brody mogli nosić tylko duchowni, chłopi i kupcy, ci ostatni za specjalną opłatą. Zaprowadzono naukę tańców zachodnich, wprowadzono palenie tytoniu itp. Piotr I zreformował armię, liczące 200 tysięcy żołnierzy rozbudował, czego efektem było wojsko liczące 350 tysięcy. Organizował coroczny obowiązkowy pobór do służby stałej w regularnej armii. Przy pułkach gwardyjskich utworzył szkoły kadetów, gdzie młodzi szlachcice zdobywali szlify oficerskie. Wprowadził nowy podział administracyjny, dzieląc kraj na gubernie, prowincje i dystrykty. A także zmiany w systemie zarządzania miastami, tworząc magistraty z burmistrzami na czele. Na czele nowych urzędów umieszczał podległych sobie ludzi, utrwalając w ten sposób absolutyzm carski i centralizację władzy. Żywo interesował się sprawami gospodarczymi, dbał o rozwój manufaktur i handlu, w obrotach z zagranicą stosował politykę protekcyjną. Zorganizował sieć szkół świeckich na poziomie elementarnym. Utworzył Akademię Nauk. Zmienił kalendarz na juliański w miejsce stosowanego dotychczas w Rosji kalendarza \\"od stworzenia świata\\" (czyli gregoriańskiego). Wprowadził nowy alfabet - grażdankę. Podporządkował też państwu cerkiew prawosławną, przez co Rosja przejęła kulturową tradycję Bizancjum. Jednak głównym celem, jaki wytyczył sobie Piotr I było „wyrąbanie” dostępu Rosji do ciepłych mórz, to jest do Bałtyku i Morza Czarnego. Już w 1696 r. urządził wyprawę wojenną przeciwko Turcji i zdobył port-twierdzę Azow, u ujścia Donu do Morza Azowskiego. Na dalszą ekspansję na wybrzeża Morza Czarnego w tym czasie Rosjanie nie mogli sobie jednak pozwolić, wobec braku na zachodzie Europy koalicjantów do wojny z Turcją. Kilkuletni pobyt wojsk szwedzkich w Rzeczypospolitej i Saksonii, Piotr I wykorzystał na powiększenie i dozbrojenie swych armii. Zadbał zwłaszcza o rozbudowę i unowocześnienie artylerii, niwelując dotychczasową przewagę Szwedów w tym względzie. Kontynuując działania wojenne na terytoriach przybałtyckich Rosjanie zdobyli południowe wybrzeża Zatoki Fińskiej, aż do Jeziora Ładoga, oraz twierdze Dorpat i Narwę. W 1703 r. u ujścia rzeki Newy rozpoczęto budowę twierdzy Pietropawłowskiej, jako zalążek nowego miasta portowego Sankt Petersburga. Po licznych wojnach ze Szwecją, Polską i Estonią Rosja uzyskała szeroki dostęp do Bałtyku i możliwość rozwoju swej floty, oraz nieograniczonego handlu z całym światem. Piotr I Wielki zrealizował więc swój plan otwarcia dla Rosji „okna na świat”. Kontynuował też intensywnie budowę Sankt Petersburga i już w 1712 r.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-12-27 21:52:54 przez [ Marcelinka ]. ID: 5422

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna