Porównanie powstania listopadowego i styczniowego

DATA

PRZYCZYNY

I OKOLICZNOŚCI WYBUCHU


WŁADZE POWSTANIAINNE WAŻNE NAZWISKA WIĄŻĄCE SIĘ Z POWSTANIAMIMETODY I SPOSOBY WALKI

WAŻNE BITWY

29/30 XI 1830 ? 21 X 1831

? Chęć odzyskania niepodległości

? Opozycja wojskowych, w 1812 giną najlepsi, w 1819 mjr Walerian Łukasiński założył Wolnomularstwo Narodowe (przekształcone w 1821 w Tow. Patriotyczne)

? Łamanie konstytucji np. obrady sejmu nie były zwoływane regularnie, były tajne

? Tajne związki młodzieży o charakterze samokształceniowym

? Rozwój ideologii romantyzmu i zwycięstwa rewolucji lipcowej w Paryżu w 1830

? Obawa przed użyciem armii polskiej przez cara Mikołaja I w Belgii, gdzie wybuchło powstanie przeciw Holendrom (VIII 1830)

? Rada Administracyjna przekształcona w Rząd Tymczasowy

? Dyktatorzy: Chłopicki, Krukowiecki

? Rząd Narodowy

? Naczelni wodzowie:

Gen. Michał Radziwiłł,

Gen. Jan Skrzynecki,

Gen. Henryk Dembiński,

Gen. Kazimierz Małachowki,

Gen. Maciej Rybiński? Prądzyński (zwycięstwo pod Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami )

? Dwernicki (zwycięstwo pod Stoczkiem)

? Sowiński (obrona Woli)

? Bem, Chrzanowski, Kołaczkowski, Łubieński? Walka regularnych oddziałów wojska polskiego

? Stoczek 14 II gen. Dwernicki

? Olszynka Grochowska 25 II

22 I 1863 ? 1864 (ostatnie walki toczyły się do IV 1865)? Chęć odzyskania niepodległości

? Wojna krymska (1853-1856) Rosji przeciw Turcji wspieranej przez Anglię, Francję i Sardynie =>emigracja polska liczyła na konflikt mocarstw i możliwość odzyskania niepodległości

? Odmowa cara rozszerzenia autonomii

? Plany powstańcze Emigracji Polskiej? Rząd Narodowy

? Stronnictwo ?czerwonych? (dążyli do obalenia cara i odzyskania niepodległości) i ?białych? (zwolennicy pełnej autonomii, celem w przyszłości było odzyskanie niepodległości)walczy o władzę

? Dyktatorzy: Mierosławski, Langiewicz, Traugutt

? Bobrowski (rewolucyjny naczelnik Warszawy)

? Ks. Brzóska (brał udział w walkach partyzanckich)

? Hauke-Bosak

? Partyzancki charakter walk (stoczono ok.1200 potyczek), brak regularnej armii? Ok.1200 potyczekPRZYCZYNY KLĘSK POWSTAŃZNACZENIE POWSTAŃGen. Chłopicki

? Wawr, Dęb Wielki 31 III Iganie 11 IV gen.Prądzyński

? Ostrołęka ? klęska

? Warszawa 6 IX gen. Sowiński

? Nieudolne dowództwo, które wciąż chciało kompromisów i rozmów z carem

? Brak koordynacji działąn

? Brak poparcia Europy Zach.

? Brak chłopów w walce

? Przewaga wojsk carskich? Zrozumienie jak ważną rolę odgrywają chłopi i jak ciężko jest bez nich

? Przez 10 m-cy Polacy stawiali czoła największej potędze militarnej Europy

? Opracowano nowatorskie plany strategiczne (Bem, Prądzyński)

? Car nie wysłał wojsk do Belgii, która uzyskała niepodległość

? Działalność Wielkiej Emigracji

? Zbliżenie zaborców, którzy w 1833 zawarli układ o wzajemnej pomocy na wypadek powstania

? Potępienie powstania przez Grzegorza XVI

? Udział ochotników z zagranicy => propolskie nastroje wśród społeczeństw Europy

? Represje => pocz. rusyfikacji? Ukaz carski, który odciągnął chłopów

? Przewaga wojsk rosyjskich

? Największy zryw całego narodu

? Uwłaszczenie chłopów

? Na bardzo dobrej organizacji państwa podziemnego wzorować się będą władze Polski w II wojnie światowej

? Udział ochotników z Europy (Andrzej Potiebnia, Francesco Nullo)

? Poparcie I MiędzynarodówkiSpróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-08 09:14:09 przez [ nikki ]. ID: 2402

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna