Kultura XX wieku

KULTURA XX WIEKU Pojęcie kultura pochodzi od łacińskiego słowa cultura. Natomiast w haśle opracowanym przez profesora Bogdana Suchodolskiego, czytamy, że kulturą jest „całokształt dorobku ludzkości utrwalony i gromadzony w ciągu dziejów, wzbogacany stale nowymi dziełami twórczymi i pracą wszystkich społeczeństw”. Od 1934r. w sztuce radzieckiej jak i w pozostałych krajach socjalistycznych, m.in. w Polsce (1949r.) istniał kierunek w sztuce o nazwie socrealizm, realizm socjalistyczny, który miał oficjalny status podstawowej i jedynej metody twórczości artystycznej i był ideowym i propagandowym narzędziem partii komunistycznych. Opierał się na wybranych elementach XIX-wiecznego realizmu, doświadczeniach twórczości akademickiej oraz rozważaniach publicystów i estetyków komunistycznych. Jako tematy wybierano walkę klasową, sojusz robotniczo-chłopski, historię ruchu robotniczego, prostych robotników przy pracy itp. Rzeźba Jedną z podstawowych cech rzeźby XX wieku było swobodne operowanie materiałem i eksponowanie jego własnej struktury: chropowatości i ciężaru kamienia, czy gładkości metalu. Jednym z najważniejszych rzeźbiarzy w pierwszej połowie XX wieku, był Rumun Constantin Brancusi – jego dzieło to, rzeźba nosząca tytuł „Śpiąca Muza”. Inna znana rzeźba tego autora nosi tytuł „Ptak w przestrzeni" stworzył w tym dziele uniwersalny, plastyczny symbol abstrakcyjnego pojęcia. Henry Spencer Morre – Brytyjczyk – inspirowała go plastyka afrykańska, prekolumbijska i etruska. Był jednym z prekursorów komponowania rzeźby z otaczającym ją krajobrazem. Jego twórczość wywarła ogromny wpływ na rzeźbę XX wieku. W rzeźbie po II wojnie światowej doszły do głosu tendencje abstrakcyjne. Począwszy od lat 50-tych artyści często wracali do sztuki figuratywnej. Postacią znamienną tego okresu był Szwajcar Alberto Giacometti. Konstruował przestrzenne kompozycje, emanujące atmosferę tajemniczości i marzeń. W Polsce XX wieku cechowało duże zaopatrzenie na rzeźbę monumentalną. Utrzymane w majestatycznym stylu historycznym dzieła architektury wymagały wielu dekoracyjnych rzeźb. Znaczącymi się polskimi rzeźbiarzami są Xawery Dunikowski, Katarzyna Kobro, Alina Sapocznikow i inni. Najliczniejszymi dziełami były pomniki - można tu wymienić nowohucki pomnik Lenina autorstwa Mariana Koniecznego, bądź pomnik warszawskiej Nike – dzieło nawiązuje do motywu zwycięstwa. Z sylwetki bogini pozostały tylko potężne skrzydła z brązu, których liczba nawiązuje do trzech powstań śląskich. W rzeźbie dominowały: rzeźba architektoniczna, można tu wymienić pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Tworzono z gipsu wiele popiersi działaczy komunistycznych. Malarstwo Kierunkiem, który wywarł decydujący wpływ na sztukę nowoczesną był kubizm. Głównymi jego przedstawicielami byli Pablo Picasso i Georges Braque – artyści starali się na powierzchni obrazu ukazać najbardziej charakterystyczne dla danego przedmiotu cechy, odwzorowywane z różnych punktów widzenia. Kolorystyka kompozycji schodziła na drugi plan. Dla artystów tego kierunku nie była zbyt istotna. Dzieła Picassa m.in. to: „Panny z Avignonu”,„Guernica”. Picasso uprawiał różne gatunki sztuki: rzeźbę, grafikę, ceramikę. Jego twórczość wywarła wpływ na kilka pokoleń artystów. Największym twórcą surrealizmu był hiszpański malarz, grafik i teoretyk malarstwa Salvadore Dali – inspirowany teorią psychoanalizy Zygmunta Freuda, opracował metodę twórczą, którą nazwał „paranoiczno-krytyczną”. Do swojej twórczości wykorzystywał sny i halucynacje. W niektórych obrazach Dalego widać reminiscencje twórczości starych mistrzów: Rafaela czy Vermeera van Delft. Tworzył także kompozycje religijne, grafiki, plakaty, scenografie. Jego dzieła m.in. to: „Uporczywość pamięci”. W Polsce dominował realizm socjalistyczny cechował się ograniczoną tematyką były to: portrety przywódców, warunki pracy i życia ludu, sceny batalistyczne. Podstawową cechą była dbałość o realistyczne obrazowanie, jak najbardziej zgodne z potocznym wyobrażeniem świata przez masowego widza. Socrealistyczna sztuka nawiązywała formalnie do klasycyzmu, a tematycznie często do ludowości. W późniejszym okresie obowiązywania socrealizmu pojawiały się próby przemycania pewnych cech postimpresjonizmu, kubizmu lub koloryzmu. Głównym reprezentantem socrealizmu w sztuce radzieckiej był: Issak Brodski jego dzieło to Lenin w Smolnym. W Polsce symbolem obrazu socrealistycznego byli: Aleksandra Kobzdeja „Podaj cegłę” Juliusz i Helena Krajewscy „Podziękowanie traktorzyście”, Włodzimierz Zakrzewski „Towarzysz Bierut wśród robotników” W latach pięćdziesiątych jedną z czołowych postaci polskiej awangardy była Maria Jarema - dzieła malarki były przejawem fascynacji zachodnią sztuką abstrakcyjną, która wywarła niemały wpływ na dzieła innych polskich malarzy. Tadeusz Kantor był jedną z najbardziej znanych postaci w polskiej sztuce nowoczesnej. Jego malarstwo ewaluowało od zdążającego ku abstrakcji surrealizmu, poprzez abstrakcyjną ekspresję zbliżoną do malarstwa materii. Fotografia, plakat Od okresu międzywojennego silną pozycję na świecie ma polska fotografia artystyczna i dokumentalna. W latach powojennych zasłynęła polska szkoła plakatu, odnosząc sukcesy zagraniczne. Teatr, Film Najsłynniejsi reżyserzy XX wieku to: Carlie Chaplin – aktor i reżyser. Jego filmy to m.in. „Brzdąc”, „Gorączka złota” – to wspaniałe filmy, które zawdzięczamy temu geniuszowi komizmu i satyry. Ingmar Bergman – był mistrzem dramatu psychologicznego. Jego filmy to: Tam gdzie rosną poziomki”, „Fanny i Aleksander”. Vittorio De Sica – jego film “Złodzieje rowerów” to jeden z ważniejszych filmów kina włoskiego. Alfred Hitchcock - takimi filmami jak „Śmierć w pociągu”, „Ptaki” dowiódł, że jest mistrzem w efektach napięcia i grozy. Prekursorami socrealizmu w filmie były filmy rewolucyjne z początku istnienia ZSRR m.in. „Pancernik Potiomkin”. Pod koniec lat 30 realizm socjalistyczny w filmie stał się schematyczny i natrętnie ideologiczny.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2006-05-07 19:55:57 przez [ Matis ]. ID: 5663

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna