Pojezierze Pomorskie

Pojezierze Pomorskie

Pojezierze Pomorskie leży w pasie Pobrzeży Południowobałtyckich. Pojezierze Pomorskie dzieli sie na trzy mniejsze pojezierza: Zachodniopomorskie, Wschodniopomorskie oraz Poludniowopomorskie. Znajduje sie ono w polnocno-zachodniej Polsce i sasiaduje z Nizina Szczecinska od zachodu, Pobrzezem Slowinskim od polnocy, Zulawami Wislanymi i Pojezierzem Chelminsko-Dobrzynskim od wschodu oraz z Pojezierzem Wielkopolskim od poludnia. Pojezierze te nazywane jest takze Szwajcaria Kaszubska, na terenie ktorej wznosi sie najwyzsze wzniesienie nizu europejskiego - Wiezyca 329 m. npm.
Podczas wycofywania się lądolód pozostawił liczne skały osadowe, mające duże znaczenie w budownictwie. Należą do nich: piaski, żwiry, iły, gliny i głazy narzutowe.
W rzeźbie przeważają pagórkowate wysoczyzny morenowe, częste są też równiny morenowe i sandrowe oraz szerokie, sterasowane doliny rzeczne, z których część stanowi typowe pradoliny. Liczne wały morenowe, znaczące poszczególne etapy cofania się zlodowacenia, kulminują wysokimi wzniesieniami, przekraczającymi 300 m n.p.m. (Wieżyca 329 m n.p.m.). Na tych terenach charakterystyczne sa wzgorza moreny czolowej, bardzo duzo mniejszych jezior. Na przedpolu moren czołowych rozwinął się krajobraz sandrowy pojezierny. Są to przeważnie płaskie i faliste powierzchnie, w obrębie, których występują jeziora, powstałe wskutek wytapiania się brył lodu znajdujących się w piaskach i żwirach sandrowych. Pojezierze rozcina szerokie równoleżnikowo biegnące pradoliny. Profil poprzeczny tych form jest asymetryczny. Zbocza północne są najczęściej strome, a południowe łagodne. Dno doliny osiąga czasem kilkanaście kilometrów. Rozwinęły się tam wydmy śródlądowe (są w Międzyrzeczu warciańsko-noteckim miedzy Bydgoszczą a Toruniem).
Klimat jest taki sam jak w całęj Polsce czyli przejściowy z kontynentalnego na oceaniczny. Klimat jest chłodniejszy i bardziej wilgotny, co jest spowodowane większą wysokością bezwzględną tego obszaru oraz intensywniejszymi masami powietrza. Lato jest krótkie, a zima długa, lecz łagodna.Średnia temperatura w lipcu wynosi ok. 17? C, a w styczniu ok. -3? C. Opady wahają się od 550 do 700 mm. rocznie.
Na pojezierzu większa cześć gleb to gleby brunatne, płowe oraz bielice. Występują tam różne gleby bagienne znajdujące się na przybrzeżnych fragmentach morza bałtyckiego.
Na terenie pojezierza występują lasy bukowe typu nizinnego, dąbrowy, bory sosnowe i mieszane, lasy łęgowe, roślinność wydm morskich. Na osadach polodowcowych (piaskach, glinach) rozwinęły się słabe gleby, które porastają przeważnie lasy sosnowe. Wśród lasów i wzgórz morenowych Lesistość na pojezierzu wynosiła średnio od 27-36 %. Na terenia Pojezierza pomorskiego znajduje się Tucholski Park Narodowy.

Na Pojezierzu Pomorskim nie ma wielu surowców mineralnych. Występują na tych terenach: iły, gliny, piaski i żwiry.
Okres wegetacji roślin wynosi od 220 do 200 dni w roku. Uprawia się tu żyto średnio 30-40 % zasiewów, pszenice (ozima i jara) średnio ok. 10% zasiewów, jęczmień (ozimy i jary) ok. 10-20 % zasiewów, owies średnio ok. 10-20% upraw, ziemniaki średnio ok. 10-20% upraw, roślinność pastewna średnio ok. 10-20% ogólnych upraw, buraki cukrowe zajmują średnio Ok. 5% upraw, rzepak i rzepik zajmują średnio ok. 5-10%.
Na tych terenach występują różne formy przemysłu: drzewny i papierniczy, spożywczy, chemiczny. W Bydgoszczy jest silnie rozwinięty przemysł maszynowy i elektromaszynowy, m.in. produkcja narzędzi i obrabiarek, sprzętu okrętowego, teletechnicznego, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, a także zakłady rowerowe Romet, zakłady budowy maszyn dla przemysłu mineralnego Makrum. onadto przemysł mięsny, papierniczy, gumowy, tekstylny, wytwórnia kabli. Duży ośrodek naukowy, siedziba 3 wyższych uczelni. W mieście funkcjonują 2 teatry, opera i operetka, filharmonia. Od 1966 (co 3 lata) międzynarodowe kongresy Musica Antiqua Europae Orientalis. Ważny węzeł komunikacyjny, port rzeczny na Kanale Bydgoskim, lotnisko. Liczne obiekty sportowe, m.in. tor regatowy w ujściu Brdy.
Najwiekszym miastem Pojezierza Pomorskiego jest Bydgoszcz lezaca nad Brda. Prawa miejskiem uzyskala ona w 1346 roku z rak Kazimierza Wielkiego. Innym miastem jest Toruń Założony w 1231 przez H. von Balka, mistrza pierwszej grupy Krzyżaków sprowadzonych przez Konrada I Mazowieckiego. W 1259 miasto otoczono murami obronnymi. W XIII-XIV w. drugi, po Gdańsku, ośrodek handlowy na ziemiach polskich.
Chyba najatrakcyjniejszym miejscem na Pojezierzu Pomorskim sa Bory Tucholskie. Nie ma tam juz az tak wielu jezior, ale za to powierzchnia lasow wynosi okolo 261 tys. hektarow, 90% powierzchni tego regionu porastaja lasy. Miejsce to obfituje takze w torfowiska i bagna. Stowrzony tu zostal Park Narodowy. Bory Tucholskie Innym wspanialym miejscem turystycznym, sa Wdzydze Kiszewskie oraz jezioro Wdzydze, ktore ze wzgledu na swoja powierzchnie (15.1 km?) nazywane jest "Kaszubskim Morzem". W sklad tego morza oprocz jeziora Wdzydze wchodza jeziora: Golun, Radolne i Jelenie. Nad tym jeziorem znajduje sie takze Skansen Wdzydzki, ktory ukazuje bardzo stara, kaszubska wioske, pokazuje jak ludzie tam mieszkali, a widocznym z daleka znakiem tego muzemu jest wiatrak.
Na terenie Pojezierza Pomorskiego znajduje się Park narodowy Bory Tucholskie oraz liczne rezerwaty przyrody:
?Torfowisko nad Jez. Mętne?
Rezerwat ścisły o powierzchni ok. 53 ha. Jest to najobfitsze stanowisko brzozy niskiej na Pomorzu, występującej na trzęsawiskowym torfowisku przejściowym. W rezerwacie tym chroni się zespół roślin charakterystyczny dla torfowisk przejściowych oraz brzozę niską jako zabytek tundry polodowcowej.
"Bagno Grzybna"
Utworzony 18.03.1980 na pow.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2007-05-19 19:17:48 przez [ kunisia ]. ID: 1960

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna