Źródła węglowodorów w przyrodzie

ŹRÓDŁA WĘGLOWODORÓW W PRZYRODZIE

GŁÓWNE ŹRÓDŁA WĘGLOWODORÓW W PRZYRODZIE TO :

ROPA NAFTOWA

GAZ ZIEMNY

WĘGIEL KAMIENNY

ROPA NAFTOWATA KOPALINA JEST MIESZANINĄ WĘGLOWODORÓW. MIESZANINA TA SKŁADA SIĘ Z: ALKANÓW(OK.80%), CYKLOALKANÓW, WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH, INNYCH ZWIĄZKÓW( SIARKI, TLENU, AZOTU).

PRZERÓBKA ROPY NAFTOWEJ- JEJ POCZĄTEK TO DESTYLACJA

W WYNIKU DESTYLACJI OTRZYMUJE SIĘ KILKA FRAKCJI( CZĘSCI MISZANINY) . W PRZYPADKU DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ S.A. TO:

BENZYNA ( O TEMPERATURZE WRZENIA 50-150)

NAFTA ( O TEMPERATURZE WRZENIA 150- 2800

OLEJE NAPĘDOWE DO SILNIKÓW WYSOKOPREŻNYCH ( O TEMPERATURZE WRZENIA 280- 350)

POZOSTAŁOŚCIA JEST MAZUT( GĘSTA CIECZ WYKORZYSTYWANA DO OTRZYMYWANIA OLEJÓW SMAROWYCH)BENZYNA

PO DESTYLACJI I POWSANIU DZIĘKI NIEJ BENZYNY, FRAKCJA TA JEST DALEJ MIESZANINĄ WĘGLOWODORÓW, KTÓRE POSIADAJĄ OD5 DO 10 ATOMÓW WĘGLA W SWOJEJ CZĄSTECZCE. MOŻNA WYRÓŻNIĆ WIELE GATUNKÓW BENZYN, SAMA ONA JEST WYKORZYSTYWANA W SILNIKACH SPALINOWYCH ( WYKORZYSTUJE SIĘ JEJ LOTNOSC I PALNOSC).IM BARDZIEJ ROZWIJAŁ SIĘ PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY TYM WIĘKSZE STAWAŁO SIĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA TĄ FRAKCJĘ. OPRACOWANO SPOSOBY PRZERÓBKI CIĘŻSZYCH FRAKCJI ROPY NAFTOWEJ NA BENZYNĘ ( WYSOKIE TEMPERATURY, WYSOKIE CIŚNIENIE, KATALIZATORY).

KRAKING- W WYNIKU POWYŻSZYCH DZIAŁAN POWSTAŁO TO ZJAWISKO KTÓRE POLEGA NA PĘKANIU DŁUGICH ŁANCUCHÓW WĘGLOWYCH NA KRÓTSZE. JEJ PRODUKT- BENZYNA KRAKINGOWA RÓŻNI SIĘ OD TEJ Z DESTYLACJI ILOŚCIĄ WĘGLOWODORÓW NIENASYCONYCH.

W WYNIKU KRAKINGU ZACHODZI CYKLIZACJA WĘGLOWODORÓW- ŁANCUCHY ZAMYKAJĄ SIĘ W PIERŚCIENIE.

W TEN SPOSÓB DOCHODZI DO REFORMINGU- POWSTAJĄ W WYNIKU CYKLIZACJI WĘGLOWODORY AROMATYCZNENAFTA

TAK SAMO JAK BENZYNA NAFTA JAKO FRAKCJA DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ JEST MIESZANINĄ WĘGLOWODORÓW, Z TYM, ŻE TA MIESZANINA POSIADA OD9 DO16 ATOMÓW WĘGLA W SWOJEJ CZĄSTECZCE. PIERWSZA DESTYLACJA ROPY NAFTOWEJ NASTAPIŁA W 1852R. ZOSTAŁA ONA PRZEPROWADZONA PRZEZ IGNACEGO ŁUKASIEWICZA. UZYSKANA Z NIEJ NAFTA ZOSTAŁA WYKORZYSTANA W LAMPIE, KTÓRĄ IGNACY ŁUKASIEWICZ WŁASNORĘCZNIE WYKONAŁ. TAK POWSTAŁA PIERWSZA LAMPA NAFTOWA, KTÓRA BYŁA OGROMNYM OSIĄGNIECIEM TECHNIKI OŚWIETLENIOWEJ.NAFTA JEST CIECZĄ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. SŁUŻY DO PRODUKCJI BENZYNY.OLEJE

OLEJE JAKO OSTATNIE FRAKCJE DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ POSIADAJĄ W SWYCH CZĄSTECZKACH DUŻĄ LICZBĘ ATOMÓW WĘGLA. SA MIESZANINĄ CIEKŁYCH WĘGLOWODORÓW.PRODUKUJE SIĘ Z NICH OLEJE NAPĘDOWE DO SILNIKÓW WYSOKOPREŻNYCH I OLEJE SMAROWE.NIEKTÓRE OLEJE ZAWIERAJA PARAFINĘ I SA WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI ŚWIEC, W PRZEMYŚLE OBUWNICZYM.GAZ ZIEMNYGAZ ZIEMNY JEST KOPALINĄ, SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z ALKANÓW NIŻSZYCH RZEDÓW. JEGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST W OK.75% METAN, A DALEJ ETAN, PROPAN, CIEŻKIE PARY WĘGLOWODORÓW I NIEWIELKIE ILOŚCI INNYCH ZWIĄŚZKÓW ( M.IN. AZOT, SIARKOWODÓR, PARA WODNA, HEL)

ZŁOŻA GAZU ZIEMNEGO ZARÓWNO JAK ROPY NAFTOWEJ POWSTAŁY W ODLEGŁYCH EPOKACH GEOLOGICZNYCH.ICH POWSTANIE MIAŁO ZWIĄZEK Z BEZTLENOWYM ROZKŁADEM SUBSTANCJI ORGANICZNEJ POCHODZENIA ROŚLINNEGO PRZY UDZIALE BAKTERII. GAZ ZIEMNY ZNAJDUJE SIĘ Z REGUŁY POD DUŻYM CIŚNIENIEM. JEST WYKORZYSTYWANY JAKO SUROWIEC CHEMICZNY LUB SUBSTANCJA OPAŁOWA. JEŻELI CHODZI O PRZEROBKĘ GAZU ZIEMNEGO TO MA ONA GŁÓWNIE NA CELU OTRZYMANIE CZYSTEGO METANU. W TYM CELU NASTĘPUJE USUNIĘCIE PYŁÓW SUBSTANCJI STAŁYCH, SKROPLENIE PAR CIĘŻSZYCH WĘGLOWODORÓW ORAZ POZBAWIENIE GAZU ZIEMNEGO GAZOWYCH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH.

WĘGIEL KAMIENNYWĘGIEL KAMIENNY TO JEDNA Z ODMIAN WĘGLI KOPALNYCH. JEST ON TRZECIM WAŻNYM ŹRÓDŁEM WĘGLOWODORÓW W PRZYRODZIE. WĘGIEL KAMIENNY JEST MIESZANINĄ GŁÓWNIE SUBSTANCJI STAŁYCH . SKŁADASIĘ ON GŁÓWNIE Z WĘGLA, WODORU, TLENU, SIARKI, AZOTU. W MIESZANINIE TEJ PRZEWAŻAJĄ ZWIĄZKI AROMATYCZNE.

WĘGIEL JEST WYKORZYSTYWANY JAKO SUROWIEC ENERGETYCZNY ORAZ JAKO SUROWIEC CHEMICZNY, Z KTÓREGO OTRZYMUJE SIĘ WIELE INNYCH PRODUKTÓW, KTÓRE SĄ OBECNIE BARDZO CENNE. WĘGIEL KAMIENNY ULEGA TZW. PIROLIZIE.PIROLIZA WĘGLA KAMIENNEGO (PIROGENIZACJA, ODGAZOWANIE WĘGLA KAMIENNEGO, SUCHA DESTYLACJA WĘGLA)- JEST TO PROCES, KTÓRY POLEGA NA OGRZEWANIU WĘGLA BEZ DOSTĘPU POWIETRZA W TEMPERATURZE OK. 1000. PODCZAS TEGO PROCESU , KIEDY WĘGIEL KAMIENNY ULEGA WIELU PRZEMIANOM CHEMICZNYM, POWSTAJA:

I - PRODUKTY GAZOWE

II- PRODUKTY CIEKŁE

III- PRODUKTY STAŁE

PRODUKTY GAZOWE

PRODUKTEM GAZOWYM PIROGENIZACJI WĘGLA KAMIENNEGOJEST TZW. GAZ KOKSOWNICZY. SKŁADA ON SIĘ GŁÓWNIE Z TLENKU WĘGLA (II), WODORU I METANU. W NIEWIELKICH ILOŚCIACH ZAWIERA GAZ KOKSOWNICZY RÓWNIEŻ WĘGLOWODORY CIĘŻKIE, TLENEK WĘGLA (IV) I AZOT.

WYKORZYSTYWANY JEST JAKOŚRODEK OPAŁOWY.

PRODUKTY CIEKŁE

W WYNIKU SUCHEJ DESTYLACJI WĘGLA KAMIENNEGO POWSTAJĄ DWA PRODUKTY CIEKŁE:

SMOŁA POGAZOWA

WODA POGAZOWASMOŁA POGAZOWA

JEST ONA MIESZANINĄ WIELU ZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH.NAJWIĘCEJ ZNAJDUJE SIĘ W NIEJ NAFTALENU- JEST TO OK.11%, PONADTO WYSTĘPUJE TAM JESZCZE 150 INNYCH ZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH. PO SUCHEJ DESTYLACJI WĘGLA PODDAWANA JEST SMOŁA POGAZOWA KOLEJNYM PROCESOM PRZETWÓRCZYM, W WYNIKU KTÓRYCH MOŻNA WYDZIELIĆ TE ZWIĄZKI. NASTĘPUJE TO POPRZEZ DESTYLACJĘ FRAKCYJNĄ A ZWIĄZKI AROMATYCZNE TO FRAKCJE. PO DESTYLACJI MOŻNA DOKONAĆ DALSZEGO PODZIAŁU OLEJÓWNA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI- ZA POMOCĄPROCESÓW CHEMICZNYCHALBO FIZYCZNYCH.

FRAKCJAMI DESTYLACJI FRAKCYJNEJ SMOŁY POGAZOWEJ SĄ:OLEJ LEKKI- KTÓRY WYDZIELA SIĘ W TEMPERATURZE OD 80-170- OLEJ TEN ZAWIERA

BENZEN, TOLUEN, KSYLENOLEJ ŚREDNI- WYDZIELAJĄCY SIĘ W TEMPERATURACH OD 170-230- OLEJ TEN JEST MIESZANINĄ WIELU ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH- NAFTALENU, FENOLU I JEGO POCHODNYCHOLEJ CIĘŻKI- POJAWIA SIĘ W TEMPERATURACH OD 230- 270- SKŁADA SIĘ Z NAFTALENU, FENOLU I INNYCH ZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH

OLEJ ANTRACENOWY- POJAWIAJĄCY SIĘ W TEMPERATURACH OD 270- 360- ZAWIERA ON ANTRACEN, INNE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (MAJĄ SKONDENSOWANE PIERŚCIENIE)POZOSTAŁOŚCIĄ JEST PAK, KTÓRY JEST SYAŁĄ, BEZPOSTACIOWĄ MASĄ, JEST MIESZANINĄSTAŁYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCHWODA POGAZOWA

WODA POGAZOWA STANOWI ŹRÓDŁO AMONIAKU,SOLI AMONOWYCH, SIARKOWODORU, CYJANOWODORU.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-14 14:21:46 przez [ bazyl ]. ID: 2866

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna