Sposoby oczyszczania wód

Kategoria: Chemia > Chemia - inne

„SPOSOBY OCZYSZCZANIA WÓD” Woda to życie. Jej wpływ na ludzi i otoczenie jest ogromne, a bez niej nie byłoby na ziemi egzystencji. Jest ona wykorzystywana do różnych celów m.in. do mycia, prania, czyszczenia, bezpośredniego spożycia, itp. Wszechstronne możliwości wód są wykorzystywane w przemyśle (do produkcji energii elektrycznej, poruszania młynów wodnych, do chłodzenia maszyn i urządzeń, rozcieńczania i rozpuszczania barwników, oraz produkcji wielu rzeczy), a także w rolnictwie (do nawadniania pól, podlewania roślin, pojenia zwierząt itp.). Niestety w naszych czasach wody są bardzo zanieczyszczone. Problemy te dotyczą mórz, oceanów i wód śródlądowych. Prowadzi to do powolnego wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt. Ludzie widząc to niebezpieczeństwo, próbują temu zapobiec. Najskuteczniejszym sposobem ochrony czystości wód jest niedopuszczenie do ich zanieczyszczenia. Lecz najczęściej nie jest to takie proste. Prawie każde wykorzystanie wody powoduje jej zużycie, co prowadzi do powstania problemu ścieków. Wodę możemy oczyścić na różne sposoby. Oto kilka z nich: 1) budowanie oczyszczalni ścieków 2) mini oczyszczalnie domowe 3) recykling wody 4) sadzenie drzew przy zbiornikach wodnych 5) zachęcenie ludzi do korzystania z profesjonalnych myjni samochodowych 6) unikanie nieznanych środków czyszczących 7) rozdawanie ulotek informacyjnych na temat przyrody i skutków jej zanieczyszczania 8) składanie odpadów w legalnych miejscach specjalnie do tego przystosowanych 9) stosowanie filtrów czyszczących wodę OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW jest to zespół urządzeń służący do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin. W procesach oczyszczania ścieków stosuje się metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne, mieszane i dezynfekcję. METODA MECHANICZNA Polega ona na usunięciu grubszych zawiesin organicznych i mineralnych oraz ciał pływających. Usuwa się je za pomocą krat, sit i piaskowników. Kraty i sita są mechanicznymi przegrodami ustawionymi na drodze spływu ścieków. Piaskowniki zatrzymują cięższe zanieczyszczenia ziarniste takie jak piasek, muły węglowe. METODA CHEMICZNA Do oczyszczania ścieków przemysłowych zawierających chemiczne związki organiczne, metale ciężkie itp. stosuje się metody fizyko-chemiczne jak i chemiczne. Do tego celu służą: urządzenia do przygotowywania i przechowywania roztworów reagentów, mieszalniki, urządzenia do chlorowania i inne. METODA BIOLOGICZNA Metodę tą stosuje się wtedy, gdy sposoby wyżej wymienione nie są skuteczne. Jest ona technicznym naśladownictwem naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków przyśpieszają te procesy dzięki stworzeniu dobrych warunków dla rozwoju mikroorganizmów takich jak bakterie, glony, pierwotniaki. Proces biologicznego oczyszczania ścieków może być spowolniony lub nawet zatrzymany przez obecność nadmiernych ilości substancji trujących, niską temperaturę lub zbyt niski albo za wysoki odczyn pH. MINI OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW. Dzięki nim można oczyścić wodę we własnym zakresie. Jednak przy stosowaniu tej metody, woda traci wszystkie mikroelementy i staje się przez to mniej wartościowa. RECYKLING to inaczej wtórne przetwarzanie, które polega na wykorzystaniu odpadów do wytwarzania nowych produktów np. makulatury do produkcji papieru, zużytych opon samochodowych jako paliwa w cementowniach. Odpadami nazywamy wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub bytowe człowieka. SADZENIE DRZEW to również jedna z metod oczyszczania wody. Pochłaniają one różne zanieczyszczenia spadające na kule ziemską w postaci kwaśnych deszczy. MYJNIE SAMOCHODE – wszystkie zanieczyszczenia powstające podczas mycia samochodów w profesjonalnych myjniach trafiają do oczyszczalni ścieków. Dzięki temu nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Samooczyszczanie wód - jest to biologicznie naturalny proces fizyczny (sedymentacja) oraz chemiczny i biochemiczny rozkładu nadmiaru substancji organicznych ( szczątki roślin i zwierząt, odchody zwierzęce, ścieki) w zbiornikach i ciekach wodnych, dokonywane w znacznym stopniu przez bakterie; w biocenozach wodnych samooczyszczanie wodne jest jednym z czynników przeciwdziałających zachwianiu ich równowagi biocenotycznej (stabilność; ekologiczna). Nadmierne nagromadzenie materii organicznych, zwłaszcza zanieczyszczenie ściekami, prowadzi do nieodwracalnych zmian destrukcyjnych. Odnowa wody jest szeregiem procesów prowadzących w efekcie do takiego stopnia oczyszczenia ścieków, że mogą one nabrać cech naturalnych, być zdatne do picia oraz do wykorzystywania w różnych dziedzinach gospodarczych.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2006-06-18 09:27:45 przez [ Dula:) ]. ID: 5847

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna