Kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa oraz ich wpływ na zanieczyszczenie Ziemi

kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa oraz ich rezultat na zanieczyszczenie Ziemi

KWAŚNE DESZCZE, DZIURA OZONOWA, EFEKT CIEPLARNIANY JAKO REZULTAT ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY
Rozwój przemysłu, energetyki i motoryzacji przyniosły ludzkości wiele korzyści, ale przysporzyły również wielu problemów. W zatrważającym tempie zużywamy zasoby energii i surowców, a jednocześnie produkujemy olbrzymie ilości zanieczyszczeń.
Konsekwencje zanieczyszczenia lądów czy mórz często możemy dostrzec, ale niewidoczne skutki zatruwania powietrza atmosferycznego zaczęto rozumieć dopiero od niedawna. Gazy emitowane przez fabryki, elektrownie i samochody mają nie tylko bezpośredni negatywny wpływ na zdrowie człowieka, ale również oddziaływują na całe środowisko.
Podstawowymi procesami, w trakcie których następuje wyrzucanie zanie-czyszczeń do atmosfery, są procesy spalania paliw stałych, płynnych i gazowych. Wśród nich należy wyróżnić energetyczne spalanie paliw. Polega ono na przetwarzaniu energii pierwotnej węgla, ropy czy gazu na jej bardziej uszlachetnione postacie, takie jak: prąd elektryczny, para technologiczna czy gorąca woda. Procesy te odbywają się przede wszystkim w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, ale także w kotłowniach osiedlowych i domowych. Rodzaje i ilości emitowanych przy tym zanieczyszczeń zależą od struktury podaży w bilansie paliwowo-energetycznym. A więc gaz ziemny uważany jest za paliwo względnie czyste, olej opałowy powoduje emisję zanieczyszczeń gazowych, głównie dwutlenku siarki i tlenków azotu, natomiast spalanie węgla bywa najbardziej uciążliwe, bo obok tych samych substancji gazowych wydziela się także pył.
Przykładowo, w USA ponad 50% potrzeb energetycznych kraju pokrywa paliwo gazowe, w Japonii i krajach Unii Europejskiej dominują paliwa ciekłe, zaś w Polsce i innych krajach środkowo-wschodniej Europy ok. 90% potrzeb energetycznych zaspakajają paliwa stałe.
Spalanie paliw jest główną przyczyną kwaśnych opadów.
Mechanizm powstawania kwaśnego deszczu polega na łączeniu się cząsteczek wody zawartej w deszczu, śniegu czy mgle z gazowymi zanieczysz-czeniami powietrza, głównie tlenkami azotu i dwutlenkiem siarki. Ten ostatni przechodzi najpierw w trójtlenek siarki, a następnie reagując z wodą daje kwas siarkowy.
SO3 + H2O H2SO4
Tlenki azotu w połączeniu z wodą powodują z kolei powstanie kwasu azotowego.
Dwutlenek siarki pochodzi głównie ze spalania zasiarczonych paliw (np. węgla brunatnego), a tlenki azotu ze spalania paliw w wysokich temperaturach (np. w silnikach spalinowych).
Stężenie kwasu w deszczu zależy od ilości trujących gazów zawartych w powietrzu. Szczególnie wysokie staje się ono po długim okresie bezdeszczo-wym i bezwietrznym, kiedy to istniały warunki do kumulacji zanieczyszczeń.
Kwaśne deszcze padają często w krajach, które nie są odpowiedzialne za ich powstawanie. Szkodliwe gazy, wyrzucane przez wysokie kominy elektrowni na dużą wysokość, mogą być przenoszone przez wiatr nawet tysiące kilometrów od miejsca pochodzenia. Na przykład Szkocja i Skandynawia cierpią z powodu zanieczyszczeń powstałych w północnej Anglii, a gazy produkowane na północy Stanów Zjednoczonych zatruwają Kanadę.
Kwaśne deszcze oddziaływują niekorzystnie zarówno na organizmy żywe, twory przyrody nieożywionej jak i na elementy środowiska sztucznego. Niszczą elementy konstrukcyjne, powodując silną korozję żelaza, stali, miedzi i niklu oraz materiały budowlane, w tym także naturalne skały zawierające węglany. Katedra Notre-Dame w Paryżu przetrwała setki lat niemal w nienaruszonym stanie, a obecnie jej kamienne mury są bezlitośnie atakowane przez kwaśne opady.
Najbardziej z powodu kwaśnego deszczu cierpią drzewa. Już przy niewiel-kich stężeniach następuje odbarwienie liści lub igieł. Szczególnie wrażliwe są drzewa iglaste, a zwłaszcza sosna zwyczajna, jodła i świerk. U drzew tych następuje zahamowanie przyrostu, zmiany w pokroju korony, częściowe, a nawet całkowite obumieranie. Skutki kwaśnych opadów widać szczególnie na zboczach gór, tam gdzie dolne warstwy chmur stykają się z roślinnością. Są one widoczne również w Polsce, na przykład w lasach porastających Karkonosze i Góry Izerskie.
Kwaśne deszcze powodują też zakwaszenie wód powierzchniowych. W tysiącach skandynawskich jezior spowodowały one śmierć milionów łososi i pstrągów. Innym skutkiem jest zakwaszenie gleb, w których uwalnia się toksyczny glin i następuje wymywanie substancji odżywczych.
Sytuację próbuje się uzdrowić przez rozpylanie z helikopterów latających nad zakwaszonymi terenami wapna, które neutralizuje kwas.
Najlepszą metodą jest jednak nie likwidacja skutków, ale zapobieganie kwaśnym opadom. Możemy to osiągnąć poprzez ograniczenie emisji gazów odpowiedzialnych za ich powstawanie. Sposobami na zmniejszenie wydzielania dwutlenku siarki są: spalanie węgla wysokogatunkowego o małej zawartości siarki, stosowanie w energetyce instalacji odsiarczających i palenisk fluidalnych, które równocześnie znacznie redukują emisję tlenków azotu oraz przechodzenie na zasilanie elektrowni i ciepłowni węglowych mniej szkodliwym dla środowiska gazem.
Innym problemem wynikającym ze spalania paliw jest emisja do atmosfery ogromnych ilości dwutlenku węgla - gazu który jest obok freonów i metanu, głównym sprawcą (odpowiedzialnym za 55%) efektu cieplarnianego.
Mechanizm jego powstawania polega na tym, że gazy szklarniowe, gromadzące się w atmosferze, przepuszczają cieplne promieniowanie słoneczne do Ziemi, ale zatrzymują , mające dłuższą falę, promieniowanie podczerwone Ziemi. Oznacza to, że atmosfera zawierająca większe ilości dwutlenku węgla (i wymienionych wyżej gazów cieplarnianych) stanowi zasłonę zabezpieczającą Ziemię przed utratą ciepła. Niestety, działalność człowieka narusza naturalną równowagę gazów w atmosferze. Nadmiar dwutlenku węgla powstającego przy spalaniu węgla, ropy oraz gazu i gromadzący się w powietrzu więzi zbyt wiele ciepła. W związku z tym wysunięto przypuszczenie, że może dojść do przegrzania Ziemi, prowadzącego do topienia pokryw lodowych.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-09 09:38:29 przez [ martyna spyrczak ]. ID: 687

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna