układ sympatyczny i parasympatyczny

Kategoria: Biologia > Człowiek

Porównaj działanie układu sympatycznego i parasympatycznego W organiźmie wyróżniamy Centralny Układ Nerwowy i Ośrodkowy Układ Nerwowy. Centralny układ nerwowy zlokalizowany jest w mózgu oraz w łączącym się z nim rdzeniu kręgowym, gdzie tworzy wiązki nerwów. Występuje także układ nerwowy obwodowy, który obejmuje wszystkie nerwy odgałęziające się od centralnego układu nerwowego i sięgające do najbardziej oddalonych części ciała. Nerwy układu wegetatywnego sterują czynnościami przez mięśnie niezależne od naszej woli, takimi jak bicie serca, przepływ krwi, praca narządów wewnętrznych, oddychaniem, metabolizmem przemiany materii. Wegetatywny system nerwowy pełni dwojaką rolę, przyśpiesza i zwalnia poszczególne czynności. Dzielimy go na układ sympatyczny i parasympatyczny. Układ nerwowy wegetatywny kontroluje i reguluje funkcje narządow wewnętrznych. Każdy z narządów wewnętrznych jest unerwiony zakończeniami aksonów pochodzących z obu układów. Obie części działają antagonicznie, to znaczy jeżeli jeden narząd wzmaga działanie to drugi zmniejsza jego aktywność, np. jeżeli układ sympatyczny wzmaga pocenie się lub rozszerza żrenicę oka to układ parasympatyczny daje reakcje odwrotne. Układ sympatyczny ma swoje ośrodki w rogach bocznych substancji szarej piersiowego i lędżwiowego odcinka rdzenia kręgowego. Z tych ośrodków wychodzą neurony przedzwojowe, tworzące synapsy z neuronami zwojów sympatycznych leżących po obu stronach kręgosłupa. Z tych zwojów biegną długie wypustki zazwojowe, które kierują się do zwojów obwodowych albo do bezpośrednio unerwionego narządu. Układ parasympatyczny ma ośrodki zlokalizowane w międzymózgu i rdzeniu przedłużonym oraz w krzyżowej części rdzenia kręgowego. Z ośrodków biegną długie wypustki przedzwojowe, które w pobliżu unerwianego narządu wchodzą do zwoju, z tego zwoju wybiegają krótkie wypustki zazwojowe, które unerwiają narządy docelowe. Te dwa podukłady sympatyczny i parasympatyczny działają antagonicznie czyli przeciwstawnie. Układ nerwowy ściśle współpracuje z układem hormonalnym. Hormony pełnią rolę mediatorów, które pobudzają część parasympatyczną lub sympatyczną. Układ sympatyczny przejmuje dowodzenie w momentach niebezpieczeństwa i stresu. Przygotowuje do walki lub wytężonego wysiłku. W monentach wielkiego stresu żrenice rozszerzają się by polepszyć ostrość widzenia, serce szybciej bije, pogłębia się oddech, zwalnia proces trawienia, rośnie ciśnienie krwi, krew w zwiększonej ilości dopływa do kończyn i mózgu, podnosi się poziom cukru we krwi. Układ parasympatyczny magazynuje i konserwuje energię. Zadaniem układu jest dopilnowanie aby narządy wewnętrzne i gruczoły dokrewne pracowały we właściwym tempie. Układ powoduje, że w chwili wielkiego przerażenia trzeba odpocząć by dojść do siebie. Sprawia, że bicie serca i oddech zwalnia się, zwęża żrenice, kieruje krew do narządów wewnętrznych i obniża ciśnienie krwi. W normalnych warunkach układu oba uzupełniają się. W chwili stresu dominuje układ sympatyczny, a czasie relaksu parasympatyczny.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-12-04 13:39:24 przez [ ll ]. ID: 5363

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna